n200-175.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1182

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1182

Flygande.

5818 Rhagonycha

I trädgårdslandet.

5819 Harpalus affinis Schrk.

I nedgrävd burk vid skogsbrynet.

5820 Amara bifrons Gyll.

Ljusfångst 250W min. 11°

5821-5822 Aphodius borealis Gyll.

Sållning av Sphagnum från kanten
av vattensamling på berget.

5823 Harpalus tardus Panz.

SIBBO, RÖYSÖ

25 juni 1972 Flygande.

5824 Elater balteatus L.
5825 Anthicus flavipes Panz.

SIBBO, TALLHOLM

26 juni 1972 I nedgrävd burk vid Spiraea-
häcken.

5826-5828 Liodes obesa Schm.

Ljusfångst 250W min. 15°

5829 Cryptopleurum subtile Sharp
5830 Cercyon analis Payk.
5831-5832 Hydrobius fuscipes s. rottenbergi Gerh.

Kirjautuminen

Kielet