n41-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
41
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

4. Kuusi koivu mänty (haapa)
Mättäitä paljon: Hyl. par. Sph. Myrt. Eq. silv.
Välit vetisiä, lammikollisia: Sph. Ambl. C.
glob. 5-6, Calla 3, Comarum 2, Erioph. 2-3.
Aspidium 2.
Turve n. 20 cm H6. Vesi 16,5° C

5. Pohj. rinteillä, järven rannalla, ylempänä MT
Hoikkaa koivua, joukossa pientä kuusta.
Mättäät kuivahkoja: Hyl.-Polytr: Sph.
Myrt. Vacc. v.i.
Välit: Sph. verr. harvaa, yhtäjaks. vetisehköä
Eqv. silv. 4-5. Carex glob. 6-7.
Turve yli 70 cm. H5, vesi 11,7° C

7. Synkkää kuusi-koivukorpea. Puoleksi Polytr.
Sph. hyvin vähän. Maa kosteahkoa, turve
n. 20 cm, kangasturpeen tapaista H7-8
Mustikkaa runsaanlaisesti, vähän saniaisia.
Soistunut MT?
Parron vesi 13° C
Lätäkön 8° C

8. 2 VII Tiheähköä kuusikkoa, Heikosti mättäistä
Pol-Sph. sekaisin yhtäjaksoisena peitteenä
Kosteahkoa, turve paksua, H2-3. Mustik-
kaa runsaasti. Rämemäinen
Formica rufaa ±
Turpeen lämpö 9,5°

[ei sivunumeroa]

9. 2. VII Laajan rämeen ympäröimä kuusikoivu-
korpi. Verr. pimeä. Kosteata.
Sph. -Pol. miltei yhtäjaks.
Mustikkaa 8, C. globul. 3-4. Eq. silv. 2-3.
Puolukkaa paik.
Välillä pieniä kuivunneita lätäköitä, joi-
den pohja märkä, Turve 3-4. SP.
Sammalkerros tuuheata 12° C

12. 3. VII Harvaa ja hoikkaa koivua, pieniä kuusia
Maa jonkun verran mättäistä.
Sph. harvana karikkeisena peitteenä
Menyanthes (!) 7. Erioph. 2-3. C. spp. 7.
Eq. fluv. 2-3. Com. 2-3. R. chamaem. 4-5
Orchis 2. Salix spp. verr. runsaasti.
H3-4
Märkää

13. 4. VII Suurehkoja kuusia ja koivuja, leppää verr. runs.
hyvin mättäistä ja kivikkoista.
2/3 kari[?], H. prol., H. par. ja H. trigin peitossa.
Mustikka 8. Oxalis 7-8. Majanth. 6-7. C. glob. 3-4.
Equis. silv. 3. Polyst. 2-3. Pheg. dryopt. 4-5
Kosteata
Sph. ja lätäköitä yht. 1/3. Sph. vetisehköä.
H4-5, turve n. 25 cm
10,5° C

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet