n1-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
32-33

32.
Lundström. 1865 Norra Savolaks. alla insektordn
854. — Juni 16. på fenster.
855 — 16
856-868 — 16. å torra ställen.
869-877. — 16. - fuktiga D bl. gräs.
878-909. — 16. ute löfskog der Convallaria, Majanthenum, Geran. sylv. Actera etc växta å Rauhalaks
910-933. — 16. å fuktig mark bl. gräs.
934 — 16. å vatten
935-939 — 16.
940-941. — 16. å björkstammar
942-945 — 17. = 878-909.
946 — 17. - en sten.
947-962 — 17. bl. gräs.
963-966 — 17. på plank i K. stav.
967,968 —17. vid landvägen (vid Uhumäki)
969-972 — 18 bl. gräs.
973 — 18. pä en stubbe.

Nilsia Sn
974-980 Juni 20. å åkerranar (vid Rupsa)
981-982. — 20. — björkstammar - D
983-986 — 20. — en gl sved. — D
987-992 — 20. — björk. — D
993-1000 — 20 — videbuskar. — D
1001-1026 — 20 — ängsmarken. —
1027-1040 — 20 — stranden af en holme D
1041-1045 — 20. — videbuskar.
1046-1052 — 20. bl. Ljung.
1053-1073 — 21. — gräs å en äng vid Strömsdals bruk
1074-1086 — 21 — — å fuktigt ställe.

alla insektordn. Norra Savolaks, 1865, Lundström
1081-1090 Juni 21. å torra ställen
1091 — 21. på videbuskar
1092-1115 — 23 bl. gräs.
1116-1171 — 27. D
1172,1173 — 27 på en gl. sved
1174-1175. — 25 bl gräs / 1175 på toppen af Pisavuori)

Pielavesi Sn (Tuovilanlaks)
1176-1193 Juni 29. bl. gräs närä en bäck.
1194-1195. — 29. i löfskogsdungar.
1196-1207 — 30. å Geranium, Spiraea ulm, gräs etc å nedersta sluttingen af en fuktig löfskogsbacke
1208-1249 — 30. på gräs och orter i björksog.
1250-1265 — 30. bl. gräs vid en bäck.
1266-1282 Juli 1. D & blr.
1283 — 1. å blad af Urtica dioica
1284-1288 — 1. — blommande Rönn.
1289-1292 — 1. — väggar.
1293-1294 — 1. — blad af Rönn och å ormbunkar.
1295-1297 — 1 — — — Hägg. i Korkiakoskidalen
1298, 1299 — 1 i Kork.-dalen
1300 — 1 —
1302-1319 — 2. på en backe som fordom blifvit bränd, och å hv. nu växte björkbuskar Potentilla maculata, Rubus saxat. Ranunculus acris, Melampyrum sylv. etc.
1320 — 2 å en alstern.
1321-1330 — 2. bl. gräs
1331-1335 — 2. i en fuktig björkskog.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet