n1-020.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
36-37

36
Lundström, 1865, Norra Savolaks alla insektordn.
1924-1939 Juli 18. bland högvexta Carcices.
1940-1942. — 20. Maaninga Ku på blr & blad af Sagittaria sagittifolia var. Tenuior.
1943-1954 — 20. Maaninga Ku bl. Carices.
1958-1960 — 20 Tuovilanl. å Nymphaea alba blr.
1961-1965 — 20 å brända trädstammar.
1966- — 20 flygande
1967-1980 — 21 i Korkiakoskidalen (No 1350) på kullfallna stammar.
1981-1995 — — 21 i D
1996-1999 — 21.
2000- — 21. på en stubbe.
2001-2019 — 21. i Korkiakoskidalen på blad af ngra invid en källa vaxände rönnar.

Idensalmi Sn
2020-2024 Juli 22. å Arthemisia absinthium.
2026 — — 22. på en tjärad pressenning
2027-2035 — 28. på Angelica sylv. vid Jyrkkä bruk
2036 — — 28. på landsvägen
2037-2040 — 29 på sjön Kiltunens sandiga stränder
2041-2043 — 29 å Comarum palustre blr.
2044-2047 — 30 —
2048-2068 — 24 å Cicuta virosa blr.
2069-2078 Aug. 5. på höga Carices.
2079-2084 — 5.
2085-2091 — 5 å Cicuta virosa.
2092-2095 Juli 30 på blåbarsris
2096 — — 30 flygande

2097 Kiuruvesi Ku
2097-2112 Aug. 12. på Ledum, björk och vide
2113-2120 — 12 bl. gräs.
2121-2122 — 12 på vide
2123-2130 1 vid stranden af sjön Luupue(?)

37
alla insektordn. Norra Savolaks 1865. Lundström
2131-2135 Aug. 8. på tobaksplantor.
2136-2145. — 8. bl. gräs etc
2146 — 9. på en stubbe
2147-2159 — 9. bl. gräs.
2160-2168 — 10 bl. gräs. Juncus vid sjön Kaislanen
2183 — 10. på ett svin.
2184-2188 — 11. bl. gräs.
2189-2198 — 10 D D
2199-2232 — 13 vid Korpijoki
2233-2237. — 13. på Angelica sylv. vid Korpijoki
2238-2239 — 13. — björklöf
2240 — 14 — en björkstam
2241-2256 — 14 bl. gräs etc. i löfskog.
2257-2261 — 14 å Angelica sylv.

Pielavesi (Tuovilanlaaks )
2262-2277. Aug. 18. i löfskog.
2278 — 18. på en bränd stubbe
2279-2280 — 18. på sand.
2281-2285 — 18. i Korkiak.dalen (no 1350)
2286 — 17 i D — D på blom. Angelica
2287-2318 — 17 i D — D
2319-2323 — 19 bl. gräs etc i löfskog
2324-2326 — 19 på en skogsäng
2327-2338 — 19 i Korkiak.dalen (no 1350)
2339-2352 — 19. vid mynningen af Korkiak. bäcken
2353-2355 — 19 å ängar.
2356-2363 — 20 i Korkiak. dalen (no 1350)
2364-2371 — 20 vid Kork.— mynningen
2372-2373 — 20 på vatten vid en putt
2374-2388 — 21. å ängar bl. gräs.
2389-2390 — 21. i ett humlebo
2391-2403 — 21 i en skuggig lund

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet