n83-010.JPG

Notebook number: 
83
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

612 inunder bark Getb 9/6
613 Aphodius på ved Getb 9/6
614 Getb 9/6
615 i rutten stubbe Getb 9/6
616 i rutten stubbe Getb 9/6
617 Geotrupes silvaticus på väg Båtvik 9/6
618 Rhagium gradiceps [grandiceps] på stock Båtvik 9/6

[ei sivunumeroa]

619 i sandhög Båtvik 9/6
620 Cantharis på gräs Getberg 10/6
621 Cantharis d-o [dito] [toisto näytteestä 620?]
622 Cantharis d-o [dito] [toisto näytteestä 620?]
623 (vivel) i sandhög Båtvik 9/6
624 Leptura virginea på Pteris Överby 10/6
625 Platyserus caraboides på trädstubbe Överby 10/6

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet