n83-018.JPG

Notebook number: 
83
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

750 Platycerus caraboides Getb. i stubbe
751 Chrysomela d-o [ditto mark]
752 Chrysomela d-o [ditto mark]
753 Galleruca
754 Galleruca
755 Oedemera d-o [ditto mark]
756 d-o [ditto mark]
757 Attelabus populi betuleti på Getb. 15 6
758 i rutten stubbe Getb. 9 6

[ei sivunumeroa]

759 Lucus[?] aurora Getb. på gräsplan 16 6
761 Tomicus calchographu? [calligraphus?][calcaratus?] Brändö 6 maj i död gran
762 d-o [ditto mark]
763 d-o
764 Malm i stubbe 4 maj
765 Brändö i träd 6 maj
766 Atomaria i träd med såll Brändö 6 maj
767 Elater 14 6
768 Elater 9 6

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet