n83-029.JPG

Notebook number: 
83
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

966 d-o [ditto mark]
967 vivel i gräs Getb
968 på rumex d-o [ditto mark] [Getb]
969 Carabus nitens Porkkala i erhållen
970 Necrophorus vespillo Getb 4 juli
971 i spillning d-o [ditto mark] 4 juli [?]
972 på rumex Getb 3 juli
973 Galleruca flavipes på björk Getb d-o [ditto mark] 3 juli [?]
974 Amara [?: ink stain] i gräs Getb d-o [ditto mark] 3 juli [?]
975 d-o [ditto mark] i svamp på stubbe

[ei sivunumeroa]

976 vivel Getb d-o [ditto mark]
977 Hister unicolor i spillning d-o [ditto mark]
978 Aphodius rufipes d-o [ditto mark]
979 Aphodius ater d-o [ditto mark]
980 d-o [ditto mark]
981 d-o [ditto mark]
982 Donacia på näckros Getb d-o [ditto mark]
983 i spillning
984 d-o [ditto mark]
985 Donacia Storträsk [?] vass 5 juli
986 Lycus anvora [?] på gräs d-o [ditto mark]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet