n1-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
40-41

[s] 40

alla insektordn.
Woldstedt 1865 Norra Karelen

227-232 Maj 30. bl. Gräs och vexter.
233-244 Maj 30. på uppvräkt säf etc vid Höytiäinen.
245 Juni 1.
246 Juni 1. Joensuu } på fenster
247 Juni 1. Kondiolaks } på fenster
248 Juni 2. vid en myrstack
249-259 Juni 2. under stenar
261 Juni 2. på marken och excrementer.
262-263 Juni 2. på fjolgammalt gräs.
264-265 Juni 2. på landsvägen
266-267 Juni 2. i ett förmultnande träd
268-274 Juni 2. å Björkstammar
275-276 Juni 2. å fenster
277-289 Juni 2.
290-292 Juni 3. å Björk
293-298 Juni 3. å Stenplank och gärdesgårdar i solsken.
299 Juni 3. å excrementer.
300-311 Juni 3. å ängar och skogsbackar.
312 Juni 3. å Salix blr.
313-315 Juni 3. å trädstammar i solsken.
316-331 Juni 3.
332-333 Juni 6. under stenar.
334 Juni 6. på fenster.
335 Juni 6. å en fuktig äng.
336 Juni 6. i en grop på en åker.
337 Juni 6. bl. gräs.
338-340 Juni 6. på vedtrafvar
341-342 Juni 6. på plank.
343 Juni 6. på en björkstubbe
344 Juni 6. på Salix blr.
345-348 Juni 6. på D
349-356 Juni 6.
357-363 Juni 6. på björk.

[s] 41

alla insektordn.
Woldstedt 1865 Norra Karelen

364 Juni 6. på tall.
365 Juni 7. bl. gräs.
366 Juni 7. på fenster
368-369 Juni 7. i en rutten stubbe
370-373 Juni 7. på fuktiga ängar & på träd.
374 Juni 7. på Alnus incana.
375-382 Juni 7. på björk.
383-386 Juni 7.
387-408 Juni 7. bl. gräs å ängar & dikeskanter & i hagar
409-425 Juni 9. å Calluna, Vaccinium, Arctostaphylos etc.
426-430 Juni 9. å björkar.
431-443 Juni 9.
444 Juni 9. å Landsvägen.
445 Juni 7. i rummet
446 Juni 10.
447-451 Juni 11.
452 Juni 11. på en ljungbeväxt sandmo.

Libelits Sn
453-474 Juni 12. bl. gräs & blr.
475-477 Juni 12. på alar
478-483 Juni 12. på Caltha palustris
484 Juni 12. på en vägg.
485 Juni 12. på en gärdesgård.
486-497 Juni 12. på björk.
495-497 Juni 12. på Salix.
498 Juni 12. bl. mossa
499 Juni 12. på excrementer
500 Juni 12. på en trädstam.
501-512 Juni 12.
513 Juni 12. å en mo.
514-515 Juni 13. å plank och gärdesgårdar
516 Juni 13. å landsvägen.
517-523 Juni 13. å gräs & blr.
524-534 Juni 13. å träd och buskar i en trädgård
538-539 Juni 13. springande å vatten.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet