n59-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
59
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

4080 Omnia avellanilla [?] Hassellund 20.6.
4083 på Syren 20.6.
4074 nära Stgbg.
4075 spilotella Krogen vid lilla Nauphar Argyropl. lacunana började 20.6. Gloet, Storängsberget. ängmark. stränder av olika typ
4084-87 Strand med rik [?] veg. nära [piirros kukosta: tuppen?] 21.6.
4088 Syrenb. vid byggn. 21.6.
4089, 4092-4093 Hassellund Stgbg. 21.6.
4090 Valerianellastr. [?]. på Tanacet. 21.6.
4091 Tinea visella vedtrave 22.6.
4118 Nept. sorbi Storängsberget 22.6.
4119 Cemiustema [?] slaghåvn. äng. 22.6.
4120 Vaccinium-skog 22.6.
4121 Storängbg 22.6.
4122 Salix, Storängsberget 22.6.
4144 Ciconiella ex. p. Stenrots str.
4145 vectisana. Valerianellastr. [?] 18.6.
4146 Hermasene [?] taneceti Valerianellast. [?] 18.6.
4147-4148 Storängsberget 18.6.
4149 gårdsplan syren 19.6.
4150 Gloet 19.6.
4151 ex. p. Havstrand [tunnistamaton sana] Zool. St. 20.6.
4152 Storängsberget 22.6.
4153-4157 Storängsberget 24.6.

[ei sivunumeroa]

4108 Lyc. saccata Krogen. strand. Carnog. [?] (ad.) ♂
4109 Lyconid juv. (montie fluv ?) Kvarnskär Carnog [?]
4110 Tromibidium sp. Havstr. Vikaskär Carnog
4111 Lycosa monticola juv. Kvarnskär (Cladina ställer) [?] Carnog
4112 Lycosa tarsalis 11.6. Benela (occumela, överline [?]) ♀ ♀
4113 Lycosa fluviatilis Zool. st. 11.6. Benela (överline [?]) ♂ ♂
4114 Lycosa fluviatilis (osäker det saccata?) Rudolp. ♀
4115 Lycosa fluviatilis Tv. Z. st. 11.6.45 ovarium Carnog [?]
4116 Lycos tarsalis Yterotstrand Thymus-veg. ad. Carnog [?] ♂
4117 Lycosa tarsalis över 1 timme gamla. Kokongen färdig. Carnog [?]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet