n223-010.JPG

Notebook number: 
223
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]

M. alyac. En liten rönn
Saltvik, Främmandby, Södergård i trädgår.
den väsra[västra?] (F.v.) porten. 1911.
M. capti.
Bolstaholm,

Kirjautuminen

Kielet