n163-005.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[[ei sivunumeroa]

Tid N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m. m.
1. .7 1041-1059 Bredskär Korsnäs Köder m. m. V. M. Lugnt
2 .7 1060-1081 Fjällskär
3 .7 1082-1085 Fjällskär
6 .7 1086-1095 Fjällskär
8 .7 1096-1101 S Vallgrund
8 .7 1102-1104 Fjällskär
9 .7 1105-1118 Fjällskär Köder m. m. V. M. L.
9 .7 1119-1183 Gla [Gamla] Wasa
10 .7 1184-1212 Gla [Gamla] Wasa S. attresiata [?]
12 .7 1213-1233 Fjällskär
13 .7 1234-1239 Fjällskär
15 .7 1240-1329 Halsön Korsnäs Köder m. m. V. Bl. Kl-M.
17 .7 1330-1344 Fjällskär Köder m. m.
19 .7 1345-1380 Gla [Gamla] Wasa Köder m. m. V. L. Kl.
20 .7 1381-1384 Fjällskär
21-22 .7 1385-1394 Lappören Köder m. m. V. L. Mulet
23 .7 1395-1396 Fjällskär
24 .7 1397-1404 Fjällskär
24 .7 1405-1406 Vasklot
25 .7 1407-1409 Fjällskär
27 .7 1410-1413 D:bäck
28 .7 1414-1424 Fjällskär Köder V. h. M. Bl.
29 .7 1425-1460 Bredskär Köder V. h. M. Bl. Vått 22-1.30
30 .7 1461-1473 Bredskär Köder Regn
1 .8 1474-1496 Gla [Gamla] Vasa Köder m. m. V. Kl. Lungt
3 .8 1497-1521 Fjällskär Köder m. m. V. Kl. Lungt
4 .8 1522-1559 Bredskär (Korsnäs) V. Kl. Bl.
5 .8 1560-1570 Bredskär
7 .8 1571-1577 Fjällskär Köder m. m.
10 .8 1578-1589 Fjällskär
11 .8 1590-1599 Fjällskär
12 .8 1600-1608 Fjällskär
13 .8 1609-1623 Bredskär Köder L. M. V. Agr. rubinosa [?]
14 .8 1624-1630 Bredskär
18 .8 1631-1644 Lappören Köder Bl. M. V.
19 .8 1645-1650 Lappören
20 .8 1651-1652 Fjällskär
28 .8 1653-1659 Bredskär Köder m. m. V. Månsken
4 .9 1660-1664 Wasa Lykta V. Lemia
8 .9 1665-1671 Wasa Vasklot Lykta Kl. V Calamia
10 .9 1672-1674 Munksnäs
10 .9 1675-1688 Mejlans Lykta 23-24 V. [tunnistamaton sana]

[ei sivunumeroa]

Tid N:o Ort. Fångstsätt Väderlek m. m.
11 .9 1689-1701 Mejlans Lykta V Kl. Lugnt
12 .9 1702-1703 H:fors [Helsingfors]
12 .9 1704-1709 Mejlans Lykta V. Kl. L
13 .9 1710-1714 Mejlans Lykta V. Kl. L
14 .9 1715-1724 Mejlans Lykta V. Kl. L
15 .9 1725-1727 Granö
15 .9 1728-1729 Djurgården Lykta V. Kl. L
15 .9 1730-1741 Mejlans Lykta V. Kl. L
16 .9 1742-1750 Mejlans Lykta Svalt [?] Kl. L.
17 .9 1751-1753 Munksnäs
17 .9 1754-1758 Mejlans Lykta V. Dimma L.
20 1759-1776 Munksnäs Köder V. L. Mansken [Månsken] Dimma
21 1777-1781 Munksnäs Köder V. Bl. Mulet
26 1782-1784 Mejlans Lykta V. Kl. L
30 1785-1802 Mejlans Lykta V. M. L.
4 .10 1803-1813 Munksnäs Köder V. Kl. L
1808-1813 Mejlans Lykta V. Kl. L
7 .10 1814-1816 Mejlans Lykta V. Kl. L
8 .10 1817-1824 Mejlans Lykta V. Kl. L
10 .10 1825-1831 Mejlans Lykta V. Kl. L
11 1832-1841 Mejlans Lykta K Kl L.
20 .10 1842-1846 Munksnäs Köder V. Månsken n.[?] L.
20 .10 1847-1849 Mejlans Lykta V. Månsken n.[?] L.
1935
20 .4 1850-1854 Mejlans Lykta
21 .4 1855-1856 Fredriksberg stammar
23 .4 1857-1864 Munksnäs stammar
24 .4 1865 F:berg [Fredriksberg] Kärr
27 .4 1866 Sockenbacka Lund
29 .4 1867-1868 Munksnäs Lund
5 .5 1869-1872 Vasklot Kl. 20-31 Lugnt Klart
6 .5 1873-1877 Vasklot
8 .5 1878-1881 Gla [Gamla] Wasa Kl. 19-21 Kallt blåsigt
9 .5 1882-1883 Vasklot
9 .5 1884-1892 Gla [Gamla] Wasa Kl. 20-22 Klart, sv.[svag] blåst, g. [ganska?] varmt
15 .5 1893 V.lot [Vasklot] Kl. 22 Klart, blåst kallt
16 .5 1894-1895 Gla [Gamla] Wasa Kl. 22 Mulet, storm varmt.
17 .5 1896-1898 Gla [Gamla] Wasa Kl 21-22 Mulet Regn.
21 .5 1899 Gla [Gamla] Wasa Kl 22-24 Kl. Kallt lugnt
23 .5 1900-1903 Långbacken Kl 20-22 Kl. g. Kallt lugnt
24 .5 1904-1907 Vasklot Kl 10 Kl. sörrut
25 .5 1908-1912 Gla [Gamla] Wasa Kl 18-20 Mulet sörrut lungt

Kirjautuminen

Kielet