n163-013.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1941 No Ort Lokal Arter

31.7 4121-4125 H-ge [Hyvinge] Luket [?] Gelechia
3.8 4126-4130 H-ge [Hyvinge] N. banan
6.8 4131 H-ge [Hyvinge] Inne
9.8 4132 Lillkantskog
10.8 4133-4140 H.fors [Helsingfors] Botanikum
11.8 4141 H-ge [Hyvinge] Inne
13.8 4142-4144 H-ge [Hyvinge] På Tanacetum
16-29.8 4145-4155 Kyrkslätt grällar [?] Colias hych. Phlyctoenodes [tunnistamaton sana]
23.9 4156 Bodom Näset Cerostoma sylvellum
3.10 4157 H-ge [Hyvinge] Tuppen Scythris chenopodiella

1942 Oerhört kall tidig vinter. Våren tidig snöfritt redan c. 18 april. Torrt kallt.
1942.
28 .4 4158-4159 H-ge [Hyvinge] Banan Cerostoma asperellum
12 .5 4160-4161 H-ge [Hyvinge] Banan
15 .5 4162-4164 H-ge [Hyvinge] Marmi ängar Lealla [?]
16 .5 4165 H-ge [Hyvinge] Alleen
24 .5 4166 H-ge [Hyvinge]
26 .5 4167-4170 H-ge [Hyvinge] Banan
28 .5 4171-4172 H-ge [Hyvinge]
5 .6 4173-4174 H-ge [Hyvinge]
6 .6 4175 Munksnäs
15 .6 4176 H-ge [Hyvinge] N. banan Eupithecia
16 .6 4177-4178 H:fors [Helsingfors] Munksnäs
24 .6 4179-4188 Porkala Eupithecia Coleophora
29 .6 4189-4190 H-ge [Hyvinge] Skjutbanan
5 .7 4191-4197 Houtskär
6 .7 4198-4216 Houtskär
7 .7 4217-4230 Houtskär Hyponomenta
8 .7 4231-4270 Houtskär
9 .7 4271-4280 Houtskär

[ei sivunumeroa]

1942 No Ort Lokal Arter
10 .7 4281-4284 Houtskär
11 .7 4285-4315 Houtskär
12.7 4316-4354 Houtskär Kärr äng + köder Cermapteryx [Cerapteryx ?] Mochina [?]
14.7 4355-4362 Houtskär
16.7 4363-4386 Houtskär
17.7 4387-4390 Houtskär Roslax Gelechia malvella
18.7 4391-4406 Houtskär
19.7 4407-4420 Houtskär
21.7 4421-4434 Houtskär
22.7 4435-4438 Houtskär
23.7 4439-4446 Houtskär
24.7 4447-4461 Houtskär
25.7 4462-4472 Houtskär
26.7 4473-4480 Houtskär
27.7 4481-4492 Houtskär
28.7 4493-4517 Houtskär
29.7 4518-4542 Houtskär
30.7 4543-4547 Houtskär
1.8 4548-4557 Åbo Runsala
5.8 4558-4566 H:fors [Helsingfors] Botanikum
11.8 4567-4578 H-ge [Hyvinge] Skjutbanan Lita pullotella
11.8 4579-4589 H-ge [Hyvinge] Luket [?] Gelechia norvegiae
13.8 4590-4591 H-ge [Hyvinge]
16.8 4592-4594 Monni [?]
19.8 4595 H-ge [Hyvinge] Cerostoma sequellum
26.8 4596 H-ge [Hyvinge]
5.9 4597-4605 H-ge [Hyvinge] S. banan Acalla rufana ?
6.9 4606-4607 H-ge [Hyvinge] S banan Acalla rufana
30.9 4608 H-ge [Hyvinge] Epiblema
3.10 4609-4610 H-ge [Hyvinge] S. banan Acalla

1943.
Varm vinter med [?] mera litet snö. Köld först till julen. Mars med [?] tö. 15/3 ängarna snöfria mellan H-ge & H:fors. April torr & blåsig. Vide i blom 20/4. Häggblad samtidigt. Syren blommar 1-5/6. Växtligheten tidig genom värme & regn.

Kirjautuminen

Kielet