n1-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
48-49

Woldstedt. 1865. Norra Karelen (Ilomants) Alla insektordn.

1936-1972. Juli 13. bl. gräs och örter
1973-83. - 13.
1984-1986. - 13. på Alnus
1987-1993. - 14. - gärdesgårdar
1994-1999. - 14. - umbellater
2000-2002. - 14. - sandiga ställen
2003. - 14. - Alnus incana
2004. - 14. - Populus tremula
2005-15. - 14.
2016-2079. - 14. bl. gräs och örter
2080-2119. - 15.
2020-2129. - 16.
2130-2153. - 17. å fuktiga ängar
2154-2161. - 17. i skogslunden
2162-2168. - 17. på björkar
2169-2177. - 17. bl. gräs och örter
2178-2183. - 17.
2184. - 18. på björk
2185-2187. - 18. - al
2188-2192. - 18. - Rubus
2193. - 18. - en gärdesgård
2194-2198. - 18. - Salices
2199-2212. - 18.
2213-2284. - 18. - ängar och åkerrenar
2285-2288. - 19. - al
2289. - 18.
2290-2295. - 19. - björk
2296-2313. - 19. - skogsängar
2314. - 19. - umbellater
2315. - 19. - Rumex
2316-2318. - 19. - Salices
2319-2320. - 19. - gärdesgårdar
2321-2325. - 19. - å en fuktig äng

Alla insektordn. (Ilomants) Norra Karelen 1865 Woldtstedt

2326-2328. Juli 19. på sandiga vägar
2329. - 19. - Rubus
2330-39. - 19.
2340-46. - 19. på ängar och åkerrenar
2347-48. - 19. pä en äng
2349-84. - 19. - en fuktig äng
2385-97. - 19. om aftonen flygande å ängar
2398-2400. - 20. på alar
2401-2402. - 20. - Rubus
2403. - 20. - björkstammar
2404. - 20. - Urtica
2405-2409. - 20.
2410-28. - 20. å Melampyrum i skog
2429-2450. - 20. bl. gräs och örter
2451-61. - 20. D. D.
2462. - 20. på Rönn
2463-67. - 20. - Populus tremula
2468. - 20. - björk
2469-71. - 20. - Salices
2472-77. - 20
2478-88. - 21. - Rubus
2489. - 21. - umbellater
2490-93. - 21. - fuktiga ängar
2494-96. - 21. - björk
2497. - 21. - al
2498-2516. - 21. - Rönnar
2517-35. - 21. - gräs och örter
2536. - 21. - Chrysanthemum Leucanthemum
2537-2538. - 21. - en gärdesgård
2539-50. - 21.
2551. - 22. - Chrysanth. Leucanth.
2552. - 22. - en vedstapel
2553. - 22. i skog

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet