n1-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
68-69

[s 68]
68 Diptera

J. Sahlberg 1866. Sydöstra Karelen.

Alla ordningar med hvita tryckta nummor af en gammal upplaga.

Diptera

Sydöstra Karelen 1866, J. Sahlberg
1 Mohla Sn
1-6 Juni 5. bland gräs å fuktigt ställe
7 Juni 5. med håf
8-9 Juni 5. på kärr allman
10 Juni 5. vid en bäck
11-27 Juni 6. bl. gräs & örter å sumpigt st. (15 allen[?])
28 Juni 6. å björkstam
29-34 Juni 6. allmän å Salices
35-37 Juni 6. å menyanthes trifoliata
38 Juni 6. å [?] Salix
39 Juni 6. i rummet
40 Juni 6. å en gärdesgård
41 Juni 6. å ett sumpigt ställe
42 Juni 7. i rummet
43-49 Juni 7 å blommande Salix
50-55 Juni 7. å Caltha palustris
56-62 Juni 7. bl. gräs å sumpigt ställe
63-64 Juni 7. med håf på buskar
65 Juni 7. å en Salixbuske
66-68 Juni 7.
69-77 Juni 8. på fuktiga ställen vid en sjöstrand
78-100 Juni 8.
101 Juni 8. på en trädstam
102-126 Juni 9.
127-135 Juni 9. vid stranden ag Yksjärvi sjö på slam

[s 69]
Diptera 69.
Sydöstra Karelen 1866. Sahlberg.
136-152 Juni 11. (no 152 vid YskJärvi sjös strand)
153-170 Juni 13.
171-176 Juni 13. i prestgårdsträdgården
Kivinebb
177-180 Juni 15.
181-209 Juni 16.
210 Juni 16. på stamman af Populus tremula
211 Juni 16. under barken af Populus tremula
212-232 Juni 17.
233-265 Juni 18.
266-269 Juni 19. vid Rajajoki på sandkullan vid hafsstranden
270-272 Juni 19. vid Rajajoki på ett kärr
273-274 Juni 19. vid Rajajoki vid hafsstranden
275-277 Juni 19. vid Rajajoki på Salix
278 Juni 19. vid Rajajoki på ett drifvedstycke vid stranden af finska vike
279 Juni 19. vid Rajajoki vid hafskusten
280-289 Juni 19. vid Rajajoki på ett kärr
290-302 Juni 20. i Rajajokidalen
303-313 Juni 22. i Kivinebb

Rautus
314-327 Juni 23.
328-350 Juni 25.
351-358 Juni 26. (Suvenmäki)
359-367 Juni 27.
368 Juni 27. på vattenväxter vid Kirkkojärvi
369-372 Juni 27.
373-423 Juni 28-30.

Metsäpirti
424-425 Juli 1.
426-435 Juli 2. vid stranden af Ladoga

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet