n197-006.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
1

[s] 1

HELSINGE, RAMSÖ UDD

25 juni 1918 På stammen av en ung asp.

1-2 Saperda populnea L.

På ett blad av en ung asp.

3 Phytodecta rufipes De G.

HELSINGE, BOTBY

26 juni 1918 Med slaghåv på en naturlig äng.

4
5 Ceuthorrhynchus litura F.
6
7 Hylastes cunicularius Er.
8 Haltica oleracea L.
9 Anaspis frontalis L.
10 Galerucella tenella L.
11-12 Pityogenes chalcographus L.
13 Pityogenes quadridens Hart.
14-17 Athous subfuscus Müll.

Under en sten.

18 Athous subfuscus Müll.

27 juni på marken.

19 Phosphuga atrata L.

26 juni 1918 Under barken av en på marken
liggande stock.

20 Calathus melanocephalus L.
21
22
23 Clivina fossor L.

Kirjautuminen

Kielet