n7-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
119-120

[s] 119

1950.
W. Hellén, Nilsiä, Lojo, Kilpisjärvi

3873-3953 Malla, subalp. 2. 7.
3954-4133 Kilpisjärvi, Siilastupa 1. 7.
4134-4208 Kilpisjärvi, Jehkatsch, sluttn. björkskog, vide, 17. 7.
4209-4271 Kilpisjärvi, Siilastupa, 14. 7.
4272-4379 Pien Malla, alpina reg. 2. 7.
4380-4600 Nilsiä, 17-27. VI.

[s] 120

R. Frey, Jakobstad, Danmark 1950-1951
[mallilappu, johon painettu ja alleviivattu luku 1002] (rödlila raka numror med bläcksträck under.)

1-11 Jakobstad, Varvet 29. 6.
12-20 Jakobstad, Varvet stranden 31. 6.
21-30 Jakobstad, Varvet på blommor 31. 6.
31-46 Jakobstad, Rotholmsgrund, mest Hippophae 30. 6.
47-95 Jakobstad, Rotholmsgrund, Elymus och Phragmites 30. 6.
96-165 Jakobstad, Sandgrund, Elymus, Salic. 2. 7.
166-225 Jakobstad, Storsund 3. 7.
226-293 Jakobstad, Hållsand 4. 7.
294-296 Jakobstad, Alholm 4. 7.
297-302 Jakobstad, Varvet 8. 7.
303-319 Jakobstad, hamnen 5. 7.
320-342 Hoplax träsk 14. 7.
343-396 Sveaborg 21. 7.
397-407 Sveaborg 16. 8.
408-500 Danmark, Falster, Bötö.
501-548 Danmark, Falster, Bötö, havsstrand, dels på tång 6. 8.
549-562 Danmark, Falster, Furuskov 6. 8.
563-591 Danmark, Falster, Bötö
592-621 Danmark, Laaland, Storskoven, bok avelbok, lind, ek etc. Acillea, Eupatorium, Selinum etc. lördag? VIII.

User login

Languages