n7-076.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
149-150

[s] 149

Thorbjörn Alfthan, Pisavaara naturpark, 1951.
(numrorna skrivna under etiketten)
1-6 Pisavaara naturpark, 14. 6.
7-11 Rovaniemi, Pisa, 15. 6.
13-17 Pisavaara 15. 6.
18-26 Pisavaara 16. 6.
27-34 Pisavaara 17. 6.
35-44 Pisavaara 18. 6.
45 Rovaniemi, Pisa 18. 6.
46 Pisavaara, 18. 6.
47-51 Pisavaara, 19. 6.
52-56 Pisavaara, 20. 6.
57 Pisavaara, 21. 6.
58-59 Rovaniemi, Pisa 22. 6.
60-67 Pisavaara 23. 6.
1-2 Pyhätunturi 28. 6.
3-7 Pyhätunturi 29. 6.
8-13 Pyhätunturi 30. 6.
14-15 Pyhätunturi 1. 7.
16-18 Pyhätunturi 3. 7.
19-21 Pyhätunturi 4. 7.
22-23 Pyhätunturi 5. 7.
24-27 Pyhätunturi 6. 7.
28-29 Pyhätunturi 7. 7.
30-32 Pyhätunturi 8. 7.

[s] 150

Nils-Erik Saris, Pisavaara naturpark, 1950
(Numrorna skrivna under etiketten)
Insekter, excl. Coleoptera. o
1. 11. 7. Vid Louejoki. Al, vide, Geranium, Chamaenerium och strandväxter
2. 10/ 7. Håvning av tall på vägen till gölen 64.
3. 6. 7. Pisa buskängsmark
3.´ 7. 7. Pisa. Sållning av hörester utanför en lada.
4. 7. 7. Sållning av allöv vid Sorvajoki lunden.
5. 9. 7. 88. Sållning av barken av små, torra tallar.
6. 11. 7. Håvning av örter och buskar längs norra linjen.
7. 11. 7. I skog med Geranium och myrtillus.
8. 9. 7. 83. I myrtillusrik skog.
9. 8. 7. Sållning av löv i al-Sthruthiopteris [Struthiopteris]-skogen vid Sorvajoki
10. 8. 7. 91. I barken av en nästan död gran.
11. 9. 7. 88. Sållning av löv under videbuskar
12. 10. 7. Håvning av gran på vägen till gölen 64.
14. 5. 7. 87. Håvning av Salix lapponum vid kärrodlingen.
15. 7. 7. Håvning av gräs och träd vid Sorvajoki.
16. 5. 7. Mossen 88. Eriophorum polystichyum, Carices.
17. 5. 7. Vid hemdammen gräs Andromeda, Ledum, Oxycoccus mosse.
18. 5. 7. I myrtillusrik skog 83,
19. 5. 7. På hemängen

User login

Languages