n1-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
162-163

[s] 162

Coleoptera
J. Sahlberg 1869 ryska Karelen

1814-1825 Augusti 23. Petrosawodsk
1826-1834 Augusti 24. Petrosawodsk
1835-1859 Augusti 25. Petrosawodsk under ruttande vegetabil.
1860-1882 Augusti 26. Sosseria nära Jolomins (1869-1875 vid sjösstranden under Phragmites, 1872 i spillning
1883-1917 Augusti 27. Sosseria (Alesehariderna vid sjöstranden under hörsste.)
1818-1953 Augusti 28. Sosseria (1934-1943 i svampar, 1944-1951 i spillning, 1952 i svamp på en Lindstam)
1954 Augusti 29. Jaguba under Aspbark
1955-1972 Augusti 30. Jaguba (1959-1965 i svampar, 1966-1972 på sandmark)
1973-2004 September 1. Jaguba (1994-2000 i svampar 2001-2003 under ruttnande vegetabilies, 2004 på Boletus)
2005-2008 September 2. Petrosawodsk
2009-2014 September 3. Petrosawodsk (2010-2011 under ruttnande vegetabilier)
2015-2016 September 4. Wosnosenie vid Svir [lisäys jälkikäteen, viittaa alapuoliseen riviin?]
2017-2050 September 5. Mjatusow (2017-2020 i svampar, 2041[?]-2051 bland gräs på ängar)
2051-2090 September 6. Mjatusow (2077-2079 å en sandig b[?])

[s] 163

Hemiptera och Orthoptera
Ryska Karelen. 1869. J. Sahlberg

2091-2135 September d. 7 Mjatusow (2105-2106 i svampar, 2108-2135 under mossa)

Hemiptera och Orthoptera

1-3 Juni 8. Pyhäjärvi (Toubila)
4-14 Juni 9. Kexholm (14 tagen af Tengström)
15-28 Juni 10. Kexholm (28 tagen af Tengström)
29 Juni 12. Kexholm vid Ladogas strand
30 Juni 12. Kexholm i en källa.
31-41 Juni 12. Kolaniemi
(42 Augusti 8. Sakkola 1868 tagen af Tengström)
(43 Kexholm 1868 lagen af Tengström)
44-46 Juni 13. Kexholm.
47-57 Juni 14. Konewits.
58-62 Juni 15.-16. Svirs stränder.
63-66 Juni 17. Petrosawodsk
67-70 Juni 18. Petrosawodsk (69-70 allm. på kärr)
71-73 Juni 19. Petrosawodsk
74-96 Juni 20. Petrosawodsk
96-104 Juni 22. Petrosawodsk
105-117 Juni 24. Jalguba
118-137 Juni 25. Jalguba (118 på nesslor)
138-141 Juni 26. Jalguba

User login

Languages