n1-085.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
164-165

[s 164]

Hemiptera och Orthoptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen

142-145 Juni 27. Petrosawodsk
146-163 Juni 28. Petrosawodsk
164-174 Juli 1. Tiudie (173 i en å)
175-179 Juli 1. Tiudie (175 vid Gluhilampi)
180-203 Juli 2. Tiudie (185 skogsäng, 193-199 på Phragmites communis)
204-223 Juli 3. Tiudie
224-229 Juli 4. Tiudie
230 Juli 5. mellan Tiudie och Pelgjärvi
231-237 Juli 5. Svätnavlok
238-247 Juli 6. Svätnavlok
248-254 Juli 7. Juustjärvi (254 i sjö)
255-268 Juli 8. (larven af Ulopa sågs)
269-272 Juli 10. Ahvenjärvi
273-294 Juli 11. Maaselkä (273 å torra åkerrenar på högsta åsen, hoppar bra)
295-310 Juli 12. Maaselkä
311-330 Juli 14. Paadana (315 på Spiraea Ulmaria)
331-340 Juli 15. Paadana
341-342 Juli 17. Paadana
343-353 Juli 21. Wojatsch (Cyllecoris dispar. Boh. sågs)
354-362 Juli 22. Wojatsch (356 på Salices)
363-386 Juli 23. Parantava vid Vigfloden (369 allm.)

[s 165]

Hemiptera och Orthoptera
Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg

387-393 Juli 24. Matkatsch (369 allm.)
394-395 Juli 25. Soroka vid Hvita hafvet (394 på klippor)
396 Juli 26. Soroka Hvita hafs stranden
397-424 Juli 27. Tschuja hafstranden (399 copiosissione [?], 422 bland Phragmites communis)
425-430 Juli 28. Tschuja
431-440 Juli 29. Kem.
441-456 Juli 30. Kem. (442 under Fucus)
457 Juli 31. Kem.
458-459 Augusti 1. Keliak (459 krypande på berget)
460-463 Augusti 2. en holme en mil söder om Tschuja (460-462 under Fucus, 463 på Atriplex vid stranden allm.)
464-468 Augusti 3. Soroka
469 Augusti 4. Soroka
470, 471, 477 Augusti 5. Suma
472-473 Augusti 6. mellan Suma och Wigsjön
474-480 Augusti 7. Telekina flodstrand
481-496 Augusti 8. Matkajärvi
497-504 Augusti 11. Perguba
505-506 Augusti 12. Perguba
507-520 Augusti 13. Tiudie
521-571 Augusti 14. Tiudie

XML file: 

User login

Languages