n1-144.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
283-284

[s] 283

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

446-460 Kuolajärvi Sn 14 VII på Carices vid Sallajoki
461-463 Kuolajärvi Sn 14 VII på en sandbacke vid gästgifvare gården
464-469 Kuolajärvi Sn 14 VII på blommande Ledum palustre, invid gästgifvare gården
470-494 Kuolajärvi Sn 14 VII samlade på olika ställen för det mesta under stenar invid gästgifvare gården
495-535 Kuolajärvi Sn 15 VII till största delen vid gästgifvare gården
536-540 Kemiträsk Sn 21 VII på Betula verrucosa nära elfven i kyrkobyn
541-577 Kemiträsk Sn 21 VII på den leriga stranden af Kemielf invid gästgifvare gården i kyrkobyn
578 Kemiträsk Sn 21 VII på blad af Sceptrum carolinum

[s] 284

Coleoptera
Kemi Lappmark, R. Enwald 1882

579-584 Kemiträsk Sn 21 VII vid gästgifvare gården i kyrkobyn
585-591 Kemiträsk Sn 21 VII på den leriga stranden af Kemielf invid gästgifvare gården i kyrkobyn
592-626 Kemiträsk Sn 21 VII dels under stenar dels på andra lokaler invid gästgifvare gården i Kemiträsk kyrkoby
627-704 Kemiträsk Sn 21 VII under slam och till hälften förruttnade vegetabilier i Kemi elf under gästgifvare gården i kyrkobyn
705 Kemiträsk Sn 22 VII på blommande Veronica longifolia
706-707 Kemiträsk Sn 22 VII invid gästgifvare gården i kyrkobyn
708-745 Kemiträsk Sn 22 VII under slam och till hälften förruttnade vegetabilier i Kemielf nära gästgifvare gården i kyrkobyn

XML file: 

User login

Languages