n1-147.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
289-290

[s] 289

Hemiptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

50 Kuolajärvi sn 29/VI ifrån ån under prestgården.
51-53 Kuolajärvi sn 29/VI på Salix lapponum
54-55 Kuolajärvi sn 30/VI
56 Kuolajärvi sn 1/VII i gästgifvaregården
57 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 9/VII i en båt.
58 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 9/VII på Ledum palustre
59-60 Hirvasjärvi i Ryska Lappmarken 10/VII på den sandiga stranden af Hirvasjärvi sjö.
61-62 Kuolajärvi sn 11/VII på Salices vid Sankarijoki
63-64 Kuolajärvi sn 14/VII på en äng.
65 Kuolajärvi sn 14/VII Sallajoki.
66-69 Kuolajärvi sn 14/VII på Betula rana [sic] invid gästgifveriet.
70-73 Kuolajärvi sn 15/VII
74-80 Kemiträsk sn 21/VII från Kemielf vid gästgifvaregården.
81-93 Kemiträsk sn 21/VII på den leriga stranden af Kemi elf invid gästgifvaregården i kyrkobyn.

[s] 290

Hemiptera
R. Enwald 1882 Kemi Lappmark

94 Kemiträsk sn 21/VII i boningsrum.
95-98 Kemiträsk sn 21/VII på blad av Salices (invid gästgivferi)
99-101 Kemiträsk sn 21/VII på blad af Betula verrucosa
102-103 Kemiträsk sn 22/VII på en gräsmatta invid gästgifvaregården.
104-121 Leppävirta sn 9/VIII på en åkerren.
122-134 Leppävirta sn 11/VIII på en gräsplan i Vakkola trädgården.
135-149 Leppävirta sn 13/VIII
150-158 Leppävirta sn 16/VIII
159-163 Leppävirta sn 25/VIII
164-176 Kuopio 1/IX I från sjön Vakeinen.
179-180 Kuopio 2/IX Kellonniemi
181-182 Kuopio 3/IX på en flack sandig sjöstrand invid staden, under spånor och mindre stenar.
183 Kuopio sn 5/IX i stallen på en vägg.
184-186 Kuopio sn 5/IX Liikalaks.

XML file: 

User login

Languages