n20-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Bledius vilis
Mäkl. Öfv. Finsk. Vetensk.-Soc. Förh. 1877, 298, 10. Bl. subterraneus Er. var. b. J. Sahlb. Bidr. t. n.v. Sibiricens Ins.faun. 98, 656.
Tydligt skild från Bl. subterraneus Er. genom längre, mot basen ej så starkt afsmalnande thorax, större och, nästan dubbelt än denna, Antennerna längre, de 5 sista lederna tilltjocknande hastigare, ej Så småningom som hos Bl. subterraneus, Elytra mera glänsande, något starkare punkterade, med glesare och längre pubescens. Elytra i bakhörnen svagt sinuerade. Enl. Bernh. stor pallipes

Bledius lapponicus
=poppius i Bol [lisäys yläpuolella] n. sp. svart, matt, elytra och abdomen glänsande, forsta [första] antennleden, tibier och tarser gula, de andra antennlederna och låren mörka, bruna. pronotum lika lång som bred, genast bakom midten starkt och plötsligt afsmalnande med rätvinkliga bakhörn. elytra föga bredare än pronotum, svagt bredare mot spetsen, 1/3 del längre än pronotum, glänsande, [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkoa:] djupt och groft, nästan rynkigt punkterade, föga emarginerade vid suturen. Abdomen glänsande, bredare mot spetsen, tätt och fint punkterad ganska starkt, temligen glest chagrinerad.
Genom den karakteristiska formen på thorax, kortare och starkare punkterade elytra och mörka[?] [sana?] och tillbräddad clypeus clypeus i spetsen svagt urbr. ej[?] 2-kl.[?] skild från närstående arter. Nära förvandt med Bl. subterraneus Er. Bl. Sahlbergi n. sp. Hufvudet fint chagrinerad, i synnerhet baktill på hjässan och pannan glesare ohogr.[?] på pannan med större, grofva punkter, svagt glänsande som hos Bl. vilis Mäkl. och Sahlbergi n. sp. Pannan mellan invid ögonen mellan antenntuberklerna baktill svagt, svagt intryckt. Alandib- tronov.[?] intr.[?] Clypeus i spetsen svagt sinuerad i midten ej 2-loppig; mandiblerna något gröfre än hos Bl. subterraneus Er. 2 tandade, bruna, vid basen mörka. Palperna brungula 2-3 vid basen mörka[mihin toisto viittaa?]. Antennerna svarta, skaftet gulaktigt, la något längre och finare än hos B. subterraneus nående till ungefär midten af thorax. Första leden ganska lång, svagt förtjockad mot i spetsen, lika lång som 2-4 lederna tillsammans, 2dra leden dubbelt så tjock och något längre än 4de 3dje [jatkuu]

User login

Languages