n2-065.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
126-127

[s] 126

Lepidopt.
R. E. Hammarström 1884

133-138 Suistamo Vid Jänisjärvi 6/VII
139-146 Suistamo Vid kyrkobyn
147-161 Suistamo Vid Äimäjärvi sjö 8/VII
162-166 Suistamo Vid Ihatsu sjö 9/VII
167-173 Suistamo Kring Loimolanjärvi 12/VII
174-190 Suistamo Vid Jänisjärvi nära kyrkbyn 17/VII
191-201 Suistamo Vid Laittiois by 19/VII
202-235 Soanlaks
236-243 Pelgjärvi Kring Naatselkä by 30/VII
244-245 Ruskeala Vid marmorbrotten 13/VIII
246-250 Kirjavalaks 6/VIII
251 Sordavala
252-270 Ilmola
271-273 Orisbergs bruk
274-275 Ilmola
276-280 Ilmola

[s] 127

Lepid.
Södra Sibirien, K. Ehnberg

Insekter insamlade sommaren 1885 under en entomologisk exkursionsresa till Minussinska kretsen i Södra Sibirien samt gränstrakterna af det "Himmelska Riket"
af
K. J. Ehnberg
(Obs. Bruna tryckta nummerlappar)

I Lepidoptera
1-3 Minusinsk stad d. 23. juni
4-5 Minusinsk stad d. 25. juni
6 Minusinsk stad d. 26. juni
7-8 Minusinsk stad d. 27. juni
9 Verchne Sujetuk d. 30. juni
10-23 Verchne Sujetuk d. 1. juli
24-30 Verchne Sujetuk d. 2. juli
31-36 Verchne Sujetuk d. 3. juli

User login

Languages