n20-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
20
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkuu] påminnande om mörktecknade ex. af Bl. arenarius Payk. från hvilken den genast skiljes genom längre, vid basen ej så stark tvärt afsmalnande thorax, starkare och djupare, glesare ställda punkter på denna och elytra, dessa senare kortare, mörkare, ngt längre och mot spetsen mindre starkt tilltjocknande antenner

Bl. curtipennis[?] n. sp. enl. Bernh. arcticus
Nära beslägtad med Bl. opacus Block. från hvilken den dock genast skiljer sig genom sina korta elytra; samt genom mot basen starkare afsmalnande thorax.
Svart, matt, elytra och abdomen något glänsande, Antennernas bas, och benen och rödgula, elytra mörkbruna, föga längre än thorax. Denna mot basen ganska starkt afsmalnande.
Hufvudet matt, ganska starkt och mera groft chagrineradt, ej så [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

glänsande som hos opacus, med sparsamma, större punkter på pannan. Hufvud med ögon tydligt smalare än prothorax; antennlisterna större och mera kölförmiga[kölformiga] än hos opacus. Pannan vid dessa kölars bas något intryckt.
Clypeus mera glänsande med en fin fåra i midten, i framkantens midt något urnupen. Mandiblerna ganska korta och tjocka, på insidan 2-tandade, vid basen svarta mot spetsen brungula. Maxillos-pulpernas första led ljus de andra mörka. Antennerna nående nästan till thorax' bas obetydligt, tjockare än hos opacus, Anten vid basen ljusa, mot spetsen mörkare. Första antennleden obetydligt tilltjocknande mot spetsen lika lång som de tre följande tillsammans 2 dra leden tjockare och nästan dubbelt längre än tredje, längre [jatkuu]

User login

Languages