n21-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] marker.
2159 Ytyk-haja 7/VII på Alnaster.
2160-2162 Önkyr-yrjäh 7/VII på blommor
2163-2170 Önkyr-yrjäh 7/VII på Larix-timmer
2171-2173 Önkyr-yrjäh 7/VII ängsmarker
2174 Önkyr-yrjäh 7/VII på Salix.
2175-2184 Önkyr-yrjäh 7/VII ängsmarker.
2185-2210 Önkyr-yrjäh 7/VII flygande på rikt blombevuxna ängsmarker.
2211-2212 Önkyr-yrjäh 7/VII under Thymus serpyllum på sandiga lokaler.
2213-2214 Önkyr-yrjäh 7/VII i bon af Hirundo riparia, Nanoglossan mycket ymn.
2215-2229 Önkyr-yrjäh 7/VII om afbonen på äng.
2230-2243 Önkyr-yrjäh Lena med. Ytyk-haja ["Lena med. Ytyk-haja" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 7/VII (Cajander)
2244-2246 Holme norr om föreg. ställe [Önkyr-yrjäh] Lena med. Ytyk-haja ["Lena med. Ytyk-haja" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 8/VII på torr, steppartad ängsmark
2247-2249 Holme norr om föreg. ställe [Önkyr-yrjäh] 8/VII på blommor om aftonen på ängsmarker.
2250-2254 Holme norr om föreg. ställe [Önkyr-yrjäh] 8/VII på blommor.

[ei sivunumeroa]

2255 Holme norr om Önkyr-yrjäh Lena med. Ytyk-haja ["Lena med. Ytyk-haja" lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 8/VII under torkad kospillning på torr ängsmark.
2256 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Artemisia sp. foq[?]
2257-2267 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på torr gräsbevuxen mark bland Triticum, Elymus m.m.
2268-2271 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII under torkad kospillning på torr steppartad ängsmark
2272-2273 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Salix.
2274-2275 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Carices vid mindre vattensamling.
2276 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII i mindre, uttorkad vattensamling på ängsmark.
2277-2281 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII vid stranden af en halft uttorkad vattensamling på ängsmark med mossbevuxen grund.
2282 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII på Artemisia sp.
2283-2284 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII torr gräsmark.
2285-2327 Holme norr om Önkyr-yrjäh 8/VII dels på lerig Lena- [jatkuu]

User login

Languages