n21-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
21
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

3906-3908 Agrafena 1/VIII i dam med Carex-vegetation längs stränderna.
3909-3911 Agrafena 1/VIII i mindre uttorkad vattensamling med dyig botten.
3912 Agrafena 1/VIII under Salix-löf.
3913-3914 se no 3904-3905 [algbevuxen dystrand]
3915 Agrafena 1/VIII under Salix-löf.
3916-3918 Agrafena 1/VIII under stenar på sandsluttningar vid bergroten.
3919 Agrafena 1/VIII på granstammar.
3920 Agrafena 1/VIII på Alnus incana.
3921-3924 Naschim-haja Lena inf. [lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 3/VIII i blommor af Epilobium latifolium.
3925 Naschim-haja 3/VIII på gammal björk stubbe
3926 Naschim-haja 3/VIII på Larix-stammar.
3927-3928 Naschim-haja 3/VIII under trädbitar vid jurtorna.
3929-3970 Naschim-haja 3/VIII på Carex-ängar.
3971 Naschim-haja 3/VIII på unga Larix'ar.
3972 Naschim-haja 3/VIII på Ledum.

[ei sivunumeroa]

3973-3977 Naschim-haja 3/VIII på Salix
3978 Naschim-haja 3/VIII på Achillea cartilaginea
3979 Naschim-haja 3/VIII under mossa i taiga.
3980 Naschim-haja 3/VIII under stenar på torr flodbrant.
3981 Naschim-haja 3/VIII i blommor af Spiraea salicifolia.
3982-3983 Naschim-haja 3/VIII på dy vid Naschim-floden
3984-3988 Naschim-haja 3/VIII torrare ängsmark
3989-3999 Naschim-haja 3/VIII ängsmarker.
4000 Naschim-haja 3/VIII Larix
4001 Naschim-haja 3/VIII Salix.
4002 Naschim-haja 3/VIII under stenar vid roten af strandsluttningen på sandunderlag.
4004-4021 Naschim-haja 3/VIII under multnande löf och gräs på sumpig ängsmark.
4022 Naschim-haja 3/VIII under mossa i taiga.
4023 Shigansk Lena inf. [lisätty yläpuolelle lyijykynällä] 5/VIII på Larix.

XML file: 

User login

Languages