n1-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
26-27

Palmén 1865 Norra Sawolaks alla insektorning.

2104. Aug 10. —
2105 - 2124 — i gräsiga lundar omkring Kaislanen
2125 - 2142. Aug. 12. bl. gräs, & å blad af Salix, Ledum björk. etc. vid Para(?).
2143. — 12. å Angelica sylv. vid Korpijoki
2144 - 2175. — 14. vid Korpijoki å blad af buskar Epilola[sic]. augustif. Rönn, Hägg etc.
2176 - 2179. — 14. å Angelica sylv. vid Korpijok
2180 — 14. under bark af torra granträd
2181 - 2182. — 14 å Rönn.
2183 - 2194. —15. bl. gr. & blr vid Kiuruvesi kyrkby

Pielavesi (Tuovilanlaksby)
2195- 2232. Aug 17 längs Korkiakoski dalen / 1200
2233 - 2239 — 17. å Angelica sylv. i D(?)
2240 — 17. å fenster. [D ulottuu tänne]
2241 - 2243 — 18 bl. gräs å fuktig lokal i D(?)
2244 - 2248 — 18. å enrisbuskar och qvistar
2249 - 2264 — 19. å fuktig kärrartad lokal.
2265. - 2300 — 19 å de gräsiga planerna vid Korkeakoski bäckens utlopp.
2301 - 2310 — 20. å Chrysth. Rumex, Pimpinella etc
2311 - 2334 — 20. vid Kork. Bäckens nedra lopp på blad af rönn, sälg etc.
2335 - 2359 — 21. bl. gräs Leontodon etc
2353 - 2355. — 21. i bränd skog, å qvister & å marken
2356 - 2367. — 21. i stark gräsväxt vid landsväg

alla insektordingar 1865. Palmén.

2368 - 2392 Aug. 25 vid Imatra vattenfall på stenarna vid svallet. bl gr. &C.
2393 - 2397. Maj. 15. bl. mossa vid Hoplax / Hfors /
2398. — Maj 15. å Salix blr. D(?)
2399 - 2402 Maj 15. på marken D(?)
2403 - 2413 Maj. 8. i närheten af Hfors.
2414 — Maj 14. bl. gräs å Guss (Kyrkslätt)
2415 - 2416 sista dagarna af Aug. D(?)
2417 - 2421. Sept omkr. 17. på allehanda uppvräkta conferv a ceer(??) på stranden och andra [epäselvä sana] samt å stenar. vid H: fors.
2422 - 2423. Sept. 17. —

XML file: 

User login

Languages