n201-021.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Anthonomus pomorum L.

(Col. Curculionidae)

Niilo A. Vappula: Suomen viljelyskasvien tuho-
eläinlajisto. Annal. Agriculturae Fenniae. 1962.
Anthonomus pomorum L. p. 97:
Pahin omenapuiden kukintaa ehkäisevä kuoriais-
laji on omenankukkakärsäkäs (Anthonomus pomoru L.)
,jota v. 1932 ensi kerran varmasti tavattiin sil-
loisella valtiollisella alueellamme Terijoella (Ik)
(Vappula 1931) ja loka v:een 1937 mennessä oli le
vinnyt myös Kivennavan ja Uudenkirkon Vp. l. kuntii
Etenkin 1936-39 kärsäkäs teki Terijoella varsin
huomattavaa vahinkoa tuhoten yleisesti 90-100%
kukkanupuista, joten omenasato jäi hyvin vähäisek-
si; samoin Kivennavalla tuli omenista paikoitel-
len kato. Ilmeisesti ankarat pakkastalvet 1939-
1940 ja 1940-1941, jolloin suurin osa omenapuista
paleltu, tuhosivat kärsäkäskannan lähes kokonaan.
Nyky-Suomen alueelta ei omenankukkakärsäkästä ole
toistaisaksi tavattu.

Chr. Aurivillius. Svensk Insektauna 9. Snytbag-
gar. p. 92: Anhtonomus pomorum L. Bekannt skadedjur
på äpple- och päronträd; larven i blomknopparna
och fuktämnena. Sk.-Stockholm, Gottland.

In coll. E. Thuneberg: 1 ex. Dania, Jaegerpris Nord.
21.5.1956, Gönget.

User login

Languages