n4-085.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4

[s] 172

1908-1983 Tvärminne, Krogen 28 juni
1984-1989 Tvärminne, Lernäsholmen 29 juni
1990-2184 Lappvik, lastageplatsen 30 juni
2185 Tvärminne, 1 juli
2186 i järnvägskupén vid Lojo 3 juli
2187 Tvärminne, 1 juli
2189-2255 Hattula, Henenäs 6-7 juli
2256-2266 Hattula, Henenäs 13 juli
2267-2291 Hattula, Saarela 15 juli
2292-2304 Hattula, Henenäs 18-20 juli
2305-2343 Hiitola, Pukinniemi 29 juli
2344-2375 Hiitola, Pukinniemi 29 juli (J. Sahlberg).
2376-2484 Hiitola, Pukinniemi 30 juli 2478 på björkstam.
2485-2493 Hiitola, Pukinniemi 30 juli (J. Sahlberg).
2494-2598 Hiitola, Pukinniemi 31 juli Håvn. på naturliga ängar.
2599-2619 Hiitola, vägen till Kaarlahti 31 juli
2620-2655 Hiitola, Pukinniemi 31 juli (J. Sahlberg).
2656-2698 Hiitola, kyrkogården 1 augusti
2699-2743 Kexholm, slottsgården 3 augusti
2744-2783 Kexholm, sandfälten bortom N. hamnen 4 aug.

[s] 173

2784-2786 Kexholm, sandfälten bortom N. hamnen 4 aug. (J. Sahlberg)
2787-2789 Hiitola, Pukinniemi 1 aug. (J. Sahlberg) Byggde i ett hål uti levande asp, nära roten av trädet.
2790-2831 Kexholm, nära begravningsplanen 5 aug. Med släphåv på äng.
2832-2889 Räisälä, Lill-Ivaska, 6 augusti.
2890-2921 Kexholm, slottsparken 4 augusti.
2922-2934 Räisälä, Prästgården 7 augusti.
2935-2961 Räisälä, Ivaska 6-7 aug. (J. Sahlberg)
2962-2999 Räisälä, Ivaska 7 aug.
3000-3026 Räisälä, Ivaska 7 aug. (J. Sahlberg)
3027-3089 Räisälä, Ivaska 7 aug
3090-3150 Sordavala, ängar 9 aug (J. Sahlberg)
3151-3215 Sordavala, ängar 9 aug
3216-3274 Sordavala, ängar 9 aug (J. Sahlberg)
3275-3377 Sordavala, ängar 9 aug
3378-3421 Sordavala, ängar o. skogar 10 aug (J. Sahlberg)
3422-3484 Sordavala, skog vid staden 10 aug
3485-3568 Sordavala, 11 aug (J. Sahlberg)
3569-3677 Sordavala, 11 aug
3678-3848 Sordavala, 14-15 aug.

XML file: 

User login

Languages