n4-086.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
174-175

[s] 174

3849-3878 Sordavala, ängar 16 aug (J. Sahlberg).
3879-3986 Sordavala, 16 augusti.
3987-4055 Sordavala, Myllykylä 18 augusti.
4056-4077 Sordavala, Myllykylä 18 aug. (J. Sahlberg).
4078-4165 Impilahti, kyrkobyn 20 aug.
4166 Sordavala, i fönster (utsiktstornet) 20. aug.
4167-4414 Impilahti, kyrkobyn 21 aug. Ängar o. småskog v. gästgifveriet.
4415-4518 Hattula, Henenäs 1 september.
4519-452[sic] Tvärminne Tvärminne (1909) (Fr. Inga Ström).
4520 Hattula, Henenäs 1 september.
4521 Tvärminne Tvärminne 10 juni.
4522-4553 Hattula, Henenäs 1 september.

[s] 175

Richard Frey. Sommaren 1911

[Esimerkki vaaleansinisestä numerolapusta, jossa numero] 988 (Gröna raka nummerlappar)

1-59 Öfvertorneå den 2 juni, Heikkilä gästgiveri, vid Torne-elvs strand (Prov[?] Ob)
60-70 Öfvertorneå den 3 juni, Kiviniemi; 60-65 på Salix, 66-70 på fönster.
71-102 Öfvertorneå samma dag,[3.6.] Launis, 71-72 på vattenyta, 73-102 vid elfstranden.
103-105 Aavasaksa den 3 juni.
106-141 Kolari den 4 juni, på myr å Salices.
142-152 Muonio den 6 juni, kyrkbyn, å fönster.
153-168 Muonio den 8 juni, vid Muonio elv (6-11 juni storm o snö).
169-336 Muonio den 12 juni, söderom kyrkbyn, å Salices, Betula, Prunus padus (Trollius, Androm. polif. o. Geran. silv. börja blomma).
337-391 Muonio den 13 juni, vid elvstranden.
392-421 Muonio samma dag,[13.6.] å blom. Caltha.
422-515 Muonio samma dag,[13.6.] längs Jerisjoki.
516-529 Muonio samma dag,[13.6.] vid Muonio elf, med såll.
530-591 Muonio den 14 juni, längs en bäck, 6 km söder om kyrkbyn (hagelskurar).

User login

Languages