n201-134.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Hedychridium zelleri Dahlb.

(Hymenoptera. Chrysidae)

Enumeratio Ins. Fenn. II. (1935) p. 8. 40 p.

In coll. E. Thuneberg 1 kpl. Ob. Hailuoto, Merivilla
ohuelta lentohiekalta hietakuopan reunasta, mänty-
metsässä (Valkeila leg et det.) 12.7.1966.

Sahlberg John: Lyhyt katsaus Suomen kulta-ampiaisiin

Luonnon Ystävä 14 (1910), p. 94-99, sisältää määriystau-
lukon kaikista toistaiseksi tunnetuista lajeista ja
niitten leviämisestä. Elampus (Hedychridium) zelleri
Dahlb. p. 98: Ainoa yksilö tavattu Oulussa, W. Nylander)

Hellén, Wolter: Ueber finländische Goldwespen. Not. Ent
Fenn. 45 (1918-19) p. 203-213. Sis. määritystaulukko Procto
trupoidea lobatae, johon lasketaan heimot: Bethylidae,
Dryinidae, Cleptidae ja Chrysididae, joitten jälkim-
mäisisssä on vain 3 segmenttiä abdomenissa. Luetel-
laan 26 lajia Suomesta. Lajit Holopyga curvata, Hedych
ridium zelleri, Chrysis sybarita ja Hed. coriaceum ei
tunneta Skandinaviasta, kaksi viimeistä lienevät idän
tulokkaita. H. zelleri Dahlb. tunnetaan vain Oulu Varja-
kka (Nylander).

User login

Languages