n201-138.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Helsingin Hyönteistiet. seuran kokoukset

1967.
Kuukausikokous 15.2. kl.19. Keskiviikko Entom. museolla
Harry Krogerus: Om internordisk entomologisk
publikationsverksamhet. -Vetenskapliga meddelanden.
Gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen
Seura
tisdagen den 14.III. kl.19 i zoologiska insti
tutets stora auditorium. Vetenskapliga meddelanden.
Efter mötet samkväm på restaurant.
Månadsmäte onsdagen den 19 april kl. 19. Walter Hack-
man: Om flugfamiljen Sphaeroceridae ur djurgeogra-
fisk synpunkt.
Ånadsmötet onsdagen den 17 maj kl. 19. Vetenskapli-
ga meddelanden.

User login

Languages