n201-194.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Joutseno 3.12.1964.

Bästa Dr. Frej Ossiannilsson.

Vänder mig med en förfrågan till Er om Ni

haft als tid att se på mina Aphider och Coccider

vilka jag sendt till Er i och för determination.

Jag vill inte påskynda Er då Ni säkert har mycket

annat att syssla med, men skulle vara mycket glad om

Ni dock skulle någongång ha tid att se på de 2
Pseudococcus arterna, den från gråal i andast 1 ex
och ej senare återfunnen och den frå Juniperus i
2 eller 3 rör, av vilka Ni gärna få behålla l rör
för era eller Ert Instituts samlingar. En-djuret
hade farit illa åt med enbusken, men tycktes ännu
förliden sommar trivas bra på sin buske, utan att
dock ha brett ut sig på grannbuskarna. När månne, d.
v.s. vilken tid på året, månne man skulle lyckas få
tag på hannarna, vilka jag ej påträffat trots ivri-
ga efterspaningar. På denna art tycktes en Oribatid
leva, kanske den äter äggen(?) och Dr. Karppinen lova
de undersöka de små klotrunda svarta kvalstren, vil-
ka jag plockat i samma rör med värddjuren. Sedan
skulle jag gärna vilja veta vilken Aphid som
förekom i Lysimachia bladen som rullats ihop. Tien-
suu omnämner i en nyligen utgiven uppsats(på finska)
om Gallbildningar Eriophyes laticinctus Nal. som
förorsakande liknande rörformiga bildningar hos
Lysimachia vulgaris. Är det månne en tillfällighet
att den gröna Aphiden fanns i dessa rörformiga blad
eller har den något att göra med gallbildningen.
I Helsingfors hörde jag nyligen av någon att
Ni fått er upsats om Aphidernas utbredning i Sveri-
ge färdig, men vågade jag påstå att jag ej hört nå-
got om det. Det ända kanske nämnvärda fyndet sis-
ta somras var att jag funnit flera kolonier av
Cinara bogdanovi på samma ort där jag tagit det
av Eder bestämda bevingade exemplaret. Om det inte
rör sig om Cinara piceae?
Har i Sverige observerats stora förhärjningar

på gråal och klibbal, vilka förorsakades av en Tar-

User login

Languages