n84-007.JPG

Notebook number: 
84
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

148 Feronia diligens Malm bland löv 4 maj 1913
149 Malm på stubbe 4 maj 1913
150 Elater aeneus Åggelby under sten 10 maj 1913
151 Elater Malm under sten 4 maj 1913
152 Elater pomonae Malm grushög 4 maj 1913
153 Brändö på stubbe 6 maj 1913

[ei sivunumeroa]

154 Brändö i dött gran 6 maj 1913
155 Brändö i dö gran 6 maj 1913
156 Brändö i dö gran 10 maj 1913
157 Coccinella Hoplax på väg 10 maj 1913
158 Neorophorus [Necrophorus] vespillo Gammelstaden på äng 10 maj 1913
159 Silpha toracica Hoplax på dö hund 10 maj 1913

XML file: 

User login

Languages