n4-118.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
240-241

[s] 240

J. Sahlberg. 1914. Coleoptera

194-206 Korpilahti 4 kilometer söder om Kuohu station d. 14 Juli (199-200 bland frodig Sphagnum öfver kallt vatten).
207-219 Lyly Karvia kronoskog Ruovesi d. 16 Juli (209 i björksvamp, 210, 212 och 214 på gransvampar, 215 i en annan svampart växande på undre sidan en stor gran på sumpigt ställe i djup granskog, 216 på tall.)
220-257 Lyly Karvia kronoskog Ruovesi d. 17-18 Juli (221 i en gammal liten Polyporid på en granstubbe, 228 i samma Polyporid. 225-226 på tall, den senare på granar af en stor fura, 229-239 sållade under löf och mossa i gropar som uttorkat i fuktig granskog, 240-242 i hvit Agaricus? växande på björkstubbe, 243 på Betula nana, 248-251 under bark af gran.
258 Lyly station i Orivesi under bark af asp d. 19 Juli
259-260 Hyvinge på blommande lind d. 20 Juli.
261 Lyly station d. 19 Juli.
262-264 Karislojo d. 21 Juli i Kukkasniemi trädgård.
265-273 Karislojo Karkkali d. 21 Juli (265-269 under småstenar vid stranden af Lojo sjö.
274-278 Karislojo nära Pipola och Nummijärvi
279 Karislojo Karkkali d. 27 Juli
280-290 Sammatti Mustalampi och dess granskap 5 Aug.
291-319 Sammatti d. 6 Aug. (292 i hästspillning på sumpig mark, 304-308 i myxomycet inom Karislojo, 309-311 under tallbark, 312-318 under granbark.

[s] 241

Coleoptera 1914 J. Sahlberg

320 Karislojo tagen såsom puppa under granbark vid Pipola utkl. d. 5 Aug.
321-348 Karislojo Lohjantaipale d. 10 Aug. (321-330 m.fl. vid mullgroparna, 331 på Galeopsis tetrahit, 334-337, 341 i Kukkasniemis trädgård).
349-350 Karislojo i Murtolampi (749 ödeläggande Salix buskar).
351-372 Karislojo vid Pellonkylä och Murtolampi (360 talrik på blommor hufvudsakligast Tripleurospermum på åker, 370 tämligen allmän på Aira caespitosa, 354, 363-365 under bark af gran).
373-394 Karislojo d. 15 Aug. (373-379 under aspbark vid Pipola, 393 i stor mängd sållad invid roten af en stor björk ek bland barkflisor och mossa samt lafvar, 384. 385 under eklöf, 386-390 i eksvampar, 393-394 på tall.)
395-420 Sammatti Murtolampi trakten i hästspillning på sumpig mark d. 21 Aug.
421-425 Karislojo d. 21 Aug.
426-440 Karislojo Karkkali d. 28 Aug.
441-456 Karislojo skogen bakom kyrkan d. 1 Sept. 442-456 under bark af granstubbar, nyss afhugna)
457-460 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Sept. (459 på lönn)
461-472 Karislojo Pukkila skog under bark af gran d. 3 Sept.

XML file: 

User login

Languages