n4-119.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
242-243

[s] 242

J. Sahlberg 1914. Coleoptera

473-479 Karislojo, Pukkila d. 3 Sept. under bark af gran.
480-508 Sammatti Kokki granskog d. 7 Sept. (498 jämte larv och puppa i en smulad Polypor. under björkbark, de öfriga under bark af gran 482-494, 506 och 508 under bark af en jättelik afbruten gran med T. typographus etc).
509-510 Karislojo, Kukkasniemi d. 7 Sept.
511-517 Karislojo d. 10 Sept. (511-515 Karkkali udde, 516 och 517 i Kukkasniemi källare.)
518-534 Karislojo den 12 Sept. invid Lojo sjö (529-534 i gammal hästspillning
535-544 Karislojo d. 14 Sept. under granbark vid Pukkila
545 Karislojo d. 14 Sept. i en torr granstam.
546-551 Karislojo vid Pukkila under granbark d. 15 Sept.
552-564 Karislojo d. 17 Sept. (552-562 under granbark, 563-564 under tallbark
565-567 Sammatti Mustalampi slutet af Augusti.
568-617 Karislojo d. 18 Sept. (566- 568.571 i Kukkasniemi potatisgrop och på uthusbyggnadens vind, 576-585 i eksvamp vid Pipola, 586-604 under eklöf etc[?] vid roten af gamla ekar, 605-617 i granskog nära Haapajärvi.
618-622 Karislojo Kukkasniemi d. 21 Sept. (622 allmän under löf
623-634 Karislojo d. 22 Sept. (623-626 i potatisgropen, 727 i murken granstam, 629-630 i gran-polyper.
635-683 Karislojo Karkkali udde Sept. (635-643 i svampar, 644-665 under löf, 667-677 under mossa och löf vid Valamo.

[s] 243

Coleoptera 1914 J. Sahlberg

684 Ruovesi utkl. från larver tagna i Karvia kronoskog nära Lyly d. 16 Juli utkläckt i medlet af Augusti, hållen lefvande några veckor
685-718, 819-832 Sammatti d. 24 och 25 Sept. (685-687 tagna med slaghåf bland Ledum på Härkäsuo, 688 under bark af tall, 689-819 i kronoskogen, 688-700 på jättegranen se 482 etc. 822-831 uti granbark mellan Lohilampi och Myllykylä).
851-880 Pojo d. 3 Oktober (851, 860-876 i ekskogen vid Fiskars de öfriga vid Skuru).
881-888 Helsinge nära Malms station i bränd skog d. 8 Oktob. (881-886 på brända granar, 887-888 på brända tallar).
889-894 Helsinge d. 12 under löf och mossa.

XML file: 

User login

Languages