n84-032.JPG

Notebook number: 
84
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]

Insekter tagna från och
med 23 april 1913

23 4 Attagenus Pellio, på gardin (31) i salen
23 4 Aphodius fimetarius (36) på trottoiren
23 4 Aphodius ater på sängkammarfönstret
24 4 Dytiscus marginalis (37) dammen i Bot. trädg.
24 4 2 Aphodius fimetarius (36) i Botaniska trädg.
24 4 i dammen i Bot. trädg.
24 4 4 Brachelytier namn. ? under stenar

XML file: 

User login

Languages