n5-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
14-15

[s] 14

B. Poppius, Sibirien 1901.
1334-1335 Jakutsk 25-26 juni i steppsjö
1336-1354 Jakutsk 25-26 juni flygande på steppen.
1355-1356 Jakutsk 25-26 juni i steppsjö
1357-1378 Jakutsk 27 /VI flygande på stepp. 1362 a. på Suaeda
1379 Jakutsk 27 /VI i Rosa-blommor.
1380-1407 Jakutsk 27 /VI i små salthaltiga steppsjöar bevuxna med Gramin.
1408-1414 Jakutsk 27 /VI under torkad kospillining på steppen.
1415 Jakutsk 27 /VI i spillning.
1416 Jakutsk 27 /VI se 1408-1414.
1417-1429 Jakutsk 27 /VI bland Iris, Betula och Salix vid steppsjö
1430-1439 Jakutsk 27 /VI från gles gräsmatta på stepp.
1440-1464 Jakutsk 27 /VI se no 1417-1429.
1465-1482 Jakutsk 27 /VI från gles gräsmatta på steppen.
1483 Jakutsk 30 /VI på gata.
1484 Jakutsk 30 /VI på trä
1485-1492 Jakutsk 30 /VI på steppen.
1493-1496 Jakutsk 1 juli flygande på stepp.
1497-1518 Jakutsk 1 juli vid sjöstrand på diverse gräs och örter.
1519-1567 Jakutsk 1 juli från veget. i löfskogar.

[s] 15

B. Poppius, Sibirien 1901.
1568 Jakutsk 1 juli på Acorus.
1569-1576 Jakutsk 1 juli i gropar på tallmo, sandgrund.
1577-1587 Jakutsk 1 juli liten steppsjö med Batrachium-vegetation, hårdt botten.
1588-1602 Jakutsk 1 juli vid stranden af mindre sjö, dyig jordmån.
1603-1606 Jakutsk 1 juli vid sjöstrand från gräsmatta.
1607-1615 Jakutsk 1 juli på Betula, Fruticosa o. Salix på myrartad mark.
1616-1618 Jakutsk 1 juli på Leonturus sibiricus.
1619-1621 Jakutsk 1 juli i hästspillning.
1622-1637 Jakutsk 2 juli
1638-1646 Jakutsk 2 juli på steppen.
1647-1652 Öar ca 20 verst norr om Jakutsk 3-4 /VII på S. vinimalis
1653-1758 Öar ca 20 verst norr om Jakutsk 3-4 /VII
1759-1775 Ytyk-Haja (Svirgujeff Kamenj) (Lena med.) 5 /VII, flygande på sluttningarna af berget, Syr. på Phlomis, Sesian i Spiraea salicifolia blommor.
1776-1777 Jakutsk 2 /VII.
1778-1787 Ytyk-haja (Lena med.) 5 /VII.
1788 Ytyk-haja (Lena med.) 5 /VII. på Salix.

XML file: 

User login

Languages