n5-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5

[s] 20

B. Poppius, Sibirien 1901

2438 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII under löf i Salix buskage.
2439 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på Artemisia sp.
2440-2448 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII under torr kospillning på torr steppart. ängsmark.
2449-2450 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII under löf i Salix-buskage.
2451 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på Chenopodium.
2452 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII i kospillning.
2453-2459 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII vid träskstrand.
2460 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på Salix.
2461 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII torr gräsmark.
2462-2476 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på Artemisia och Elymus bevuxen flodbrant.
2477-2478 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på Linaria aenlata.
2479 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII i blommor af Arenaria graminifolia.
2480-2520 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 9/VII på ängsmarker (Cajander).
2521-2543 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 10/VII vindrifna på sandig strand.
2544 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 10/VII på Artemisia sp.
2545 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 10/VII under löf i Salix-buskage.
2546-2548 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 10/VII under träbitar på fuktig ängsmark.
2549-2550 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja (Lena med.) 10/VII under löf i Salix-buskage.

[s] 21

B. Poppius, Sibirien 1901

2551-2557 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja sysrava 10/VII dyig flodstrand.
2558-2559 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja sysrava 10/VII från gräs på fuktig äng.
2560 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja sysrava 10/VII under Salix-löf på fuktigt ställe.
2561-2568 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja sysrava 10/VII under Salix-löf på dyig jord i Salix buskage.
2569-2576 Holme nära Namskaja uprava, Nikolskaja sysrava 10/VII .
2577-2583 Holme i närheten af Bardeljah (Lena 63°) 11/VII på Salix viminalis.
2584-2586 Holme i närheten af Bardeljah (Lena 63°) 11/VII på ängsmark.
2587-2589 se 2577-2583.
2590 Nära Bardeljah 11/VII på sandig Lena strand.
2591-2606 Nära Bardeljah 11/VII på högra fastlandsstranden i smärre vattensamlingar, bevuxna med Hypnaceer och Carices på myrmarker i taigan.
2607-2611 Nära Bardeljah 11/VII under trästammar i ganska torr Salix-taiga.
2612 Nära Bardeljah 11/VII sandig hög strandbrant.
2613-2614 Nära Bardeljah 11/VII sandig flodbrant.
2615-2617 Nära Bardeljah 11/VII under träbitar i täta buskmarker med dyjord inom öfversvämningsområdet.

XML file: 

User login

Languages