n5-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
26-27

[s] 26

B. Poppius, Sibirien 1901.
2962-2963 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på Her. barb. blommor.
2964-2976 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på gräsmark vid floden.
2977 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII under träbitar på torr backe.
2978 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII gungfly vid taiga sjö.
2979 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII träsvamp på Larix.
2980 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII under småsten på torr flodbrant.
2981 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII med Formiciden nr 2982 under träbitar på sandig flodbrant.
2983-2984 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII under Salix löf vid sjöstrand.
2985 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på Linaria acut.
2986 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på Larix stubbe i Larix lund med tät underveg. af gräs o. ört.
2987 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på Linaria acutiloba
2988-2990 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII i svampar
2991-2996 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII på gungfly vid stranden af taiga sjö.
2997-2998 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII under mossa i taiga.
2999-3007 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII bl. rik ört- och gräsvegetation i lundartad Larix skog.
3008-3039 Mellan Deron och Batyhin-haja 18-19 /VII under löf vid rötterna af Alnaster- och Salix-buskar vid kanterna af små från taigan nedlöpande bäckfåror på strandbranter.

[s] 27

B. Poppius, Sibirien 1901.
3040-3044 Mellan Aldan och Batyhin 18-19 /VII i spillning vid Lena strand.
3045-3051 Mellan Aldan och Batyhin 18-19 /VII under Larix bark.
3052 Mellan Aldan och Batyhin 18-19 /VII flygande
3053 Mellan Aldan och Batyhin 18-19 /VII på Potentilla sp. på branta strandsluttningar.
3054 Mellan Aldan och Batyhin 18-19 /VII flygande.
3055-3063 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på blommor af Hedysarum obscurum.
3064-3071 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på blomb. strandsluttningar.
3072 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII i blommor af Heracleum barbat.
3073 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII i blommor af Tanacetum vulgare.
3074 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på Salix viminalis
3075 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på Artemisia sp.
3076 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII under mossa i taiga.
3077-3082 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII i mindre skogskärr.
3083-3084 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII under småsten vid Lena.
3085-3086 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på Hedysarum obscurum.
3087-3088 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII under mossa i taiga.
3089-3149 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII bl. örter och buskar på strandsluttningarna.
3150 17 verst norr om Aldanmynningen (Lena med.) 19 /VII på Artemisia sp.

XML file: 

User login

Languages