n5-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
34-35

[s] 34

B. Poppius Sibirien 1901.

3898 Agrafena 1 /VIII på Salix stammar
3899-3903 Agrafena 1 /VIII flygande.
3904-3905 Agrafena 1 /VIII algbevuxen dystrand.
3906-3908 Agrafena 1 /VIII i damm med Carex vegetation längs stränderna.
3909-3911 Agrafena 1 /VIII i mindre uttorkad vattensaml. med dyigt botten.
3912 Agrafena 1 /VIII under Salix löf.
3913-3914 Se no 3904-3905.
3915 Agrafena 1 /VIII under Salix löf.
3916-3918 Agrafena 1 /VIII under stenar på sandsluttningar vid bergroten.
3919 Agrafena 1 /VIII på granstammar.
3920 Agrafena 1 /VIII på Alnus incana.
3921-3924 Naschim-haja 3 /VIII (Lena inf.) i blomm. af Epilob. latif.
3925 Naschim-haja 3 /VIII på gammal björkstubbe.
3926 Naschim-haja 3 /VIII på Larix stammar.
3927-3928 Naschim-haja 3 /VIII under träbitar vid jurtorna
3929-3970 Naschim-haja 3 /VIII på Carex ängar.
3971 Naschim-haja 3 /VIII på unga Larix'ar.
3972 Naschim-haja 3 /VIII på Ledum.
3973-3977 Naschim-haja 3 /VIII på Salix.

[s] 35

B. Poppius Sibirien 1901.

3978 Naschim-haja 3 /VIII på Achillaea corbil.
3979 Naschim-haja 3 /VIII under mossa i taiga.
3980 Naschim-haja 3 /VIII under stenar på torr flodbrant.
3981 Naschim-haja 3 /VIII i blommor af Spiraea salicifolia.
3982-3983 Naschim-haja 3 /VIII på dy vid Naschim floden.
3984-3988 Naschim-haja 3 /VIII torrare ängsmarker.
2989-3999 Naschim-haja 3 /VIII ängsmarker.
4000 Naschim-haja 3 /VIII Larix
4001 Naschim-haja 3 /VIII Salix.
4002 Naschim-haja 3 /VIII under stenar vid roten af strandsluttningen på sand underlag.
4003-4021 Naschim-haja 3 /VIII under multnande löf och gräs på sumpig ängsmark.
4022 Naschim-haja 3 /VIII under mossa i taiga.
4023 Shigansk 5 /VIII på Larix (Lena inf.)
4024-4031 Shigansk 5 /VIII i blommor af Saussuraea sp.
4032-4043 Shigansk 5 /VIII i blommor af Veronica longifolia, Tanacetum. och Archangelica.
4044-4055 Shigansk 6 /VIII under mossa vid buskrötter på något fuktigare ställen i taigan.

XML file: 

User login

Languages