n5-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
48-49

[s] 48

B.Poppelius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
252-254 Myss Tolstoj 18 /VI (Fl. Megen) under mossa.
255-262 Tschisha 21 /VI (Kanin) under stenar m.m. på sandig, med Elymus bevuxen halfsstrand.
263-268 Tschisha 21 /VI under mossa vid tundra bäck.
269 Tschisha 21 /VI i små tundravattensamlingar.
270-271 Ness 18 /VI i små Hypnum-vatten.
272-290 Parnsnoje ozero-Gorby 24 /VI i Hypn. vattens. på tundran (Kanin)
291 Tschosha-mynningen 23 /VI (Kanin), i små vattensamlingar.
292 Gorby 24 /VI under träbitar på gräsbevuxen mark.
293 Tschosha 23 /VI under gräs vid tundra randen.
294 Suhoje ozero 23 /VI å Salix (Kanin)
295-305 Tschoscha 22 juni under torkadt gräs, på gränsen mellan öfversvämningsområdet och tundran.
306-323 Mellan Parusnoje ozero och Gorby, 24 /VI under växtaffall vid kanten af snödrifva.
324-335 Parnsnoje ozero 21 /VI under mossa vid tundrabäck.
336-337 Gorby 24 /VI
338-354 Tschisha 20 /VI under mossa och löf vid tundrabäck.
355 Tschisha 20 /VI på Salix blommor.

[s] 49

B. Poppius, Insekter från Kanin-halfön och norra Ryssland.
356 Tschisha 20 /VI på blommor af Petas. frigidus.
357-413 Tschisha 25 /VI på Salix buskar och örter på tundran.
414 Tschisha 25 /VI i Rubus chamaemorus blommor
415-434 Tschisha 25 /VI under mossa och löf vid Salix buskar
435-439 Tschisha 25 /VI på Salix buskar.
440-450 Tschisha 25 /VI i små, grunda Hypnum vattens. bland Salix buskar.
451-461 Tschisha 26 /VI på tundran i små stillast. vattensamlingar, bevuxna med Hypna och Eriophorum angustifolium.
462-476 Tschisha 26 /VI under löf och mossa bl. Salix buskar i bäckdal.
477-480 Tschisha 26 /VI på tundran på svart Hypnum gungfly vid mindre vattensamling.
481-486 Schomokscha 28 /VI på Salix.
487 Schomokscha 28 /VI i blommor af Ranunculus auricomus.
488-499 Schomokscha 28 /VI under träbitar på sumpiga Salix marker, no 490-491 under träbitar på torrare gräsmark.
500-511 Schomokscha 28 /VI i små vattensamlingar med Hypna och Eriophor. angustifol. på öfversvämmade Salix-marker.
512-537 Schomokscha 28 /VI under löf på fuktiga Salix-marker.
538-542 Schomokscha 28 /VI på sandig mark under träbitar, nära hafsstrand.

XML file: 

User login

Languages