n5-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
52-53

[s] 52

B. Poppius, Insekter från norra Ryssland och Kanin halfön
1395-1402 Ribnaja 24 /VII undr stenar på sandmark vid hafskusten.
1403-1412 Ribnaja 24 /VII under löf vid Salix-buskar på fuktig mark.
1413 Ribnaja 25 /VII under mossa. (Kanin)
1414-1421 Ribnaja 25 /VII i Hypnum-vattensamling.
1422-1437 Ribnaja 24 under löf och mossa vid Salix-buskar på våt mark.
1438-1453 Mikulkin 26 under mossa på fukt. Salix-mark uppåt fjällen.
1454-1456 Mikulkin 27 under småsten på ngt sandig hafsstrandsbrant.
1457-1481 Bugranitsa 4 juli under grås och löf vid kanten af snödrifva uppe på fjällryggen.
1482-1488 Bugranitsa 4 juli i små klara smältvattensamlingar på fjällplatån.
1489-1498 Bugranitsa 4 /VII under stenar vid fjällbäckar nära och invid snödrifvor.
1499-1541 Bugranitsa 6 /VII på Salix-buskar på "Sopkorna".
1542-1571 Bugranitsa 6 /VII under löf, mossa m. m. vid snödrifvor i fjällen.
1572-1576 Bugranitsa 6 /VII under stenar på sluttningarna af fjällen, där jordmånen genom nedsipprande smältvatten är fuktigare och örtvegetationen något rikare.
1577-1582 Bugranitsa 8 /VII i små Hypnum-vattens. på tundran.
1583-1600 Bugranitsa 8 /VII under Marchantia och Mnia vid Salix-buskar.

[s] 53

B. Poppius, Insekter från Kanin halfön och norra Ryssland.
1601-1623 Krinka 15 /VII under Marchantia och löf bl. Salices.
1624-1632 Krinka 15 /VII flygande på tundran om aftonen.
1633-1659 Krinka 16 /VII på Salix-buskar.
1660-1663 Krinka 16 /VII på lerig bäckstrand.
1664 Krinka 16 /VII krypande på tundran.
1665-1670 Madoha 16 /VII flygande på tundran.
1671-1716 Madoha 16 /VII på Salix-buskar och örter i veget. rik
1717-1719 Madoha 16 /VII under stenar vid elfstranden.
1720-1722 Madoha 16 /VII under stenar på med Carex salina bevuxen strandäng.
1723-1741 Madoha 16 /VII i små Hypnum-vatten på tundrasluttningar.
1742-1749 Madoha 16 /VII under stenar på torr tundra vid hafsstranden.
1750-1758 Madoha 16 /VII under torkadt gräs m. m. vid kanten af snöbäck.
1759-1760 Madoha 16 /VII på vegetat. rik tundrasluttning.
1761 Madoha 16 /VII lerig elfstrand.
1762-1763 Krinka 16 /VII lerig bäckstrand.
1764-1772 Kambalnitza 18-19 /VII på Salix-buskar.
1773-1777 Kambalnitza 19 /VII flygande på tundrasluttningar
1778-1779 Kambalnitza 19 /VII på Pedicularis lapponica och V. vitis idaea.
1780-1814 Kambalnitza 19 /VII på Salix buskar.

XML file: 

User login

Languages