n5-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
64-65

[s] 64

B. Poppius, Sarek 1907

578-579 Pårte 30/VI på snöfält i videregionen.
580-581 30/VI på Salix - buskar i videreg. på Pårte.
582 30/VI om aftonen vid hyddan
583-586 30/VI i blmr af Ranunculus glacialis i lafreg. på Pårte. Besökare sparsamma, hufvudsakligast No 586.
587-590 Pårte 30/VI Agalea procumbens i öfre videregionen
591 Pårte 30/VI Diapensia lapponica i videreg.
592 Pårte 30/VI Ranunculus nivalis besöktes talrikt och enbart af denna fluga; mellersta videregionen.
593 30/VI på ytan af liten vattensamling i lafreg. på Pårte.
594-599 2/VII på sandig bäckstrand i björkregionen.
600-625 2/VII på Salix-buskar i sumpig mark vid sjöarna.
626 2/VII copiosirs. i Trollius-blommor.
627-633 5/VII i videreg. i Sähkokjokksdalgång fr. Salix-buskar.
634-645 14/VII gråvidereg. i Sähkokjokks dalfåra fr. Salix-buskar.
646 11/VII från Salix-buskar i videreg. på Pårte.
647-659 13/VII öfversta videregionen på Pårte.
660-664 13/VII gråvidereg. på Pårte invid smärre bäckar.
665 10/VII på snöfält på Pårte i gråvidereg.

[s] 65

B. Poppius, Sarek 1907

666 15/VII i björkreg. s. om hyddan i liten vattens. bevuxen m. C. aquatilis.
667-669 13/VII i närheten af små fjällbäckar i videreg. på Pårte.
670 11/VII om kvällen vid hyddan.
671 15/VII i björkskugen vid sjöarna s. om hyddan frq., 15/VII = 15-16/VII i björkskogen nedanför Sähkök. frq.
672 14/VII i öfre gråvidereg. på Tjänra.
673 13/VII gråvidereg. på Pårte.
674-676 12/VII i polarvidereg. på Pårte.
677-680 12/VII i öfre björkregionen på Pårte
681-683 11/VII Ephemeriden i copula, öfre björkreg. på Pårte.
684 Pårte 11/VII nedre videreg.
685 Pårte 13/VII på snöfält i öfre gråvidereg.
686-694 Pårte 13/VII mellersta gråvideregionen.
695-705 10/VII Pårte lafregionen, Ichnenmonid. på snöfält.
706 29/VI i öfre björkreg. på Pårte.
707 8/VII på Silene acalis -blommor i björkskogen s. om hyddan
708 Pårte 12/VII i öfre björk- och gråvidereg.
709 Pårte 30/VI troligen vinddrifna i öfre lafreg.
710-711 Pårte 30/VI nedre videreg., saknades högre upp, troligen

XML file: 

User login

Languages