n5-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
78-79

[s] 78

B. Poppius, Sarek 1907.
[jatkoa] se 1675; 1689 videregionen.
1690-1715 Aktsek 26 /VII.
1716-1721 28 /VIII Sydsluttningen af Säkok under stenar i videregionen
1722-1734 11 /VII öfre björkregionen på Pårte.
1735-1746 29 /VIII under stenar på Arctobyrrhus-platsen åt Tjårres till.
1747 14 /VII mellersta gråvideregionen på Pårte, Salix lanata.
1748 29 /VII på Salix lanata i björkskogen s. om hyddan.
1749-1752 8 /VII i blommor af Silene acaulis i björkreg. s. om hyddan
1753-1755 30 /VII i nedre videregionen på Pårte i blommor af Vaccin. myrt.
1756-1758 8 /VII i Silene acaulis blommor s. om hyddan.
1759 11 /VII nedre videregionen på Pårte, Vaccin, myrtillus
1760-1761 25 /VI vid hyddan, Salix lanata.
1762-1763 8 /VII i Silene acaulis blommor s. om hyddan.
1764 11 /VII öfre videregionen på Pårte, Vacc. uliginosum.
1765-1766 11 /VII Salix lanata, Tjårres.
1767 19 /VII Säkok, nedre videregionen, på blåbär
1768 Se ant. 25 /VII under a
1769-1770 4 /VII Säkok, på blåbär, nedre videregionen.
1771-1772 3 /VII öfre videregionen på Pårte, odonblommor.

[s] 79

B. Poppius, Sarek 1907.
1773 14 /VII Pårte, öfversta videregionen, Phyllodoce.
1774 27 /VI Salix lanata s. om hyddan
1775-1778 29 /VI Salix lanata söder om hyddan.
1779 16 /VII i björkregionen på Säkok.
1780-1791 16 /VII under stenar på vegetationsrika sydsluttning. i nedre videreg.
1792 16 /VII i björkregionen, i Trollius blommor.
1793 25 /VI vid hyddan i björkregionens öfre del.
1794-1797 Se ant a för 25 /VI.
1798 25 /VI gungfly vid sjöstrand, björkvegetation.
1799-1808 28 /VII nedre videregionen på Stuor Skårkas.
1809 10 /VII Pårte, videregion.
1810 11 /VII Björkregionen vid hyddan.
1811-1821 8 /VII på Salix-blommor, mellan hyddan och Tjårres.
1822-1823 6 /VII nedre videregionen på Pårte, på blommande blåbär.
1824 26 /VI vid hyddan.
1825-1826 11 /VII polarvideregionen på Pårte.
1827 15 /VII nedersta videregionen på Pårte
1828 25 /VI nedersta videregionen på Pårte.
1829 25 /VI i Salix lanata blommor, s. om hyddan, 1834 ffr.

XML file: 

User login

Languages