n5-048.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
92-93

[s] 92

Richard Frey. Sommaren 1917.

[malli numerolapussa, jossa kaksi valkoista suorakaiteen muotoista lappu päällekkäin. Lapussa numero 989.] (Vita, lutande nummerlappar.)

(Snöexursioner i T:for påsken 1917.)
(finnas särskilda ant.)

1-5 Tammerfors, 6 april, norran sidan av Kalevankangas, på snö, liks. följ:
6-55 Tammerfors, 7 april, Tammelaskogen.
56-58 Tammerfors, 8 april, Pyynikke
59 Tammerfors, 9 april, i staden.
60-67 Tammerfors, 9 april, Tammelaskogen.
68-69 Tammerfors, 10 april, kyrkogården.
70-81 Tammerfors, 11 april, norra sidan av Kalevankangas.
82 H:fors, 21 april, Bot. trädgården på låga Pinus (gallstekel å ek.)
83-100 H:fors, 22 april, Nya kyrkogården på vedstapel.
101-106 Helsinge, Malm, 26 april, på torr mark på kyrkogården. Drapetis humilis under en sten.

[s] 93

Richard Frey. Sommaren 1917.

107-186 Esbo, Kasberget, 13 maj. Vegetationen mycket klent utbild. Små tynande Coryd. och sippblommor. Sälgen blommade icke. De flesta insekterna vid den lilla bäcken, de små Limosinae coh Phoridae genom sållning av hassellöv.
187-216 Esbo, Kasberget, 13 maj. Genom sållning i ett stort, i en stubbe beläget, bo av Lacius fuliginosus. I samma stubbe en koloni av Camponotus herculeanus.
217 H:fors, Djurgården, nedanför Ehrströms villa, 28 maj.
218-243 Kiiminki 5 juni, vid Kiimala gästgiveri f. m. å blom. Salix etc. vid en liten bäck.
244-249 Pudasjärvi 5 juni, å Hirvisuo, i vattensamling vid landsvägen.
250-293 Pudasjärvi 6 juni, med såll vid den översvämmade stranden av Mustalampi vid Saukala gästgiveri.

XML file: 

User login

Languages