n5-077.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
150-151

[s] 150

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

[jatkoa] or; tentridinid sittande på grässtrån på sanden. 7.7.
37 Yläluostari, i vattenpuss i närheten av klostret, tagna genon tramfoning av Sphagnum. Stor Stenus ( i sats 97) även här.
38 Kaakkuri, på stranden av Petsamo-älv i en liten lerig bukt (sött vatten) Byrrhus, en Mycetop. Otiorrh. på sandmark under och vid Empetrum i björkskog, 3.7.
39 Trifona, på brant fjäll, sank Eriophorumäng vidare på Salix och björk, under stenar vid byn, 11.7.
40 Kuvernöörinkoski, kärr, myr, 24.7.
41 Pummanki, sålln. under Salix på åstrand, vattenbobbor in ån, 18.7.
42 Vuoremi, hästexcrem. på sandmark, stranden av fjorden. 12.7.

[s] 151

Håkan Lindberg. Petsamo 1929.

43 Vaitolahti, 20.7.
44 Vuoremi, 13.7.
45 Kuvernöörinkoski, björksvamp, 24.7.
46 Yläluostari, myr, i vattenpuss N om turisthotellet, (kärrundersökn. 1/2 tim.) 6.7.
47 Yläluostari, Betula nana, 6.7.
48 Yläluostari, kärr, 6.7.
49 Parkkino, på sluttningen av fjället Sairaalantunturi, 2.7.
50 Yläluostari, myr, vattenpuss med mossbotten, 7.7.
51 Yläluostari, sandstrand mitt emot hotellet liten Bledius talrik, proportionerna tillförlitliga, 5.7.
52 Salmijärvi, 26.7.
53 Peuravuono, havsstrand och ängsmark under stenar i puss på havsklippa, 14.7.

XML file: 

User login

Languages