n5-085.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
166-167

[s] 166

Richard Frey. Petsamo, Utsjoki etc. 1930.

2468-2491 Petsamo, Heinäsaaret, 16. 7.
2492-2516 Pummanki, 16. 7.
2517-2624 Pummanki, sållning av alger. 17. 7.
2625-2669 Pummanki, 17. 7.
2670-2839 Pummankijokis mynning, på Salix 18. 7.
2840-2887 Pummanki, 19. 7.
2888-2849 Pummanki, nedanför „Regina”, 20. 7.
2850-3031 Pummanki, älv, fjäll, 20. 7.
3032-3144 Pummanki, „Regina”, ängen, 21. 7.
3145-3243 Pummanki, tång, under fågellik, 23. 7.
3244-3267 Pummanki, reg. 23. 7.
3268-3300 Tvärminne, köder, 12. 8.
3301-3316 Ekenäs, Hästö, 19. 8.
3317-3341 Hangö, Tulludden, 28. 8.
3342-3354 Utsjoki, Laiti, 3. 7.
3355-3396 Petsamo, Vuoremi,
3397-3409 Trifona, Fucus, havsstrand 13. 7.
3410-3419 Utsjoki, kyrkoby, 2. 7.

[s] 167

Richard Frey. Petsamo 1930.

3420-3452 Utsjoki, Autiotupa, 29. 6.
3453-3460 Enare, Postitupa, 28. 6.
3461-3475 Enare, Thule–Palomaa 27. 6.
3476-3540 Pummanki, 17. 7.
3541-3604 Utsjoki, Laiti, 3. 7.
3605-3622 Utsjoki, Laiti, 4. 7.
3623-3656 Utsjoki, Nuorgam, 6. 7.
3657-3701 Enare, 24. 6.
3702-3752 Salmijärvi, 8. 7.
3753-3948 Pummanki, 23. 7.
3949-4266 Pummanki, 20. 7.
4267-4274 Pummanki, 19. 7.
4275-4362 Pummanki, 24. 7.
4363-4423 Ivalo, 24. 6.
4424-4630 Pummanki, 10. 7.
4631-4668 Pummanki, 17. 7.
4669-4785 Yläluostari, vid strand, Medetererna etc. på hotellgården, 12. 7.

XML file: 

User login

Languages