n7-020.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
37-38

[s] 37

R. Frey. Jakbstad, Nykarleby, Pedersöre, Hailuoto m. fl. 1947

348-383 Jakobstad, Fäboda, Storsand bäck 8. VII. (Exemplaren äro utmärkta med grön fyrkantig lapp under nummerlappen.)
384-404 Pedersöre, Hällsand, löt, 9. VII.
405-413 Hailuoto, kyrkan 10. VII.
414-474 Hailuoto, Kirkkolahti, ovan vattnet 11. VII.
475-499 Hailuoto, Kirkkolahti, hjulspår 12. VII.
500-661 Hailuoto, Kirkkolahti, vatten, löväng 12. VII.
662-668 Hailuoto, Marjaniemi, lagun o. betesmark vid buskage 13. VII.
669-724 Hailuoto, Marjaniemi, dyner, hamnen, havstr. 13. VII.
725-763 Hailuoto, Kirkkolahti, fuktiga lövängar, 14. VII.
764-777 Hailuoto, Kirkkolahti, brygga, 14. VII.
778-783 Hailuoto, kyrkoby, 14. VII.
784-791 Hailuoto, Kaakkurinjärvi, 15. VII.

[s] 38

R. Frey. Jakbstad, Nykarleby, Pedersöre Hailuoto m. fl. 1947

792 Hailuoto, kyrkoby, 15. VII.
793-811 Hailuoto, kyrkoby, inte [epäselviä sanoja] 15. VII.
812-881 Hailuoto, Kirkkolahti, strand mest på Cicuta virosa i närheten av ändernas nedtrampade sovplatser, 16. VII.
882 Hailuoto, kyrkoby, 14. VII.
883-941 Hailuoto, Kirkkolahti, strand (Phrag. Juncus), lera, 16. VII.
942-950 Hailuoto, Syökari 16. VII. (F. Hackman)
951-1010 Hailuoto, Isomatala (Hipp. Trigl.[?] Tanac. Aster), 17. VII.
1011-1040 Hailuoto, Pouer Santonen, havsstr., dike, 18. VII.
1041-1057 Hailuoto, Santonen, havsstr., [epäselvä] Elymus, 18. VII.
1058-1079 Hailuoto, kyrkoby, vid vedtrave, 18. VII.
1080-1140 Heinola, Seppälä 10-11. VII.
1141-1195 Sveaborg, 13. VIII.
1196 H:fors, rum 22. VIII.
1197-1201 Munksnäs, 23. VIII.
1202-1243 Sveaborg, 24. VIII.

XML file: 

User login

Languages