n17-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

björk-al-asp-sälg skog

1943
Sv 58 23-24.4. Piltsusj. Sålln under sälg o. al vid ån 500 m fr. mynningen
Sv 59 24.4. Piltsusj. Sålln under sälg vid ån 100-600 m fr mynningen
Sv 60 24.4. Piltsusj. Sålln. under björk o. al vid liten bäck 200 m. fr. åns mynning
Sv 61 26.4. Piltsusj. Sålln i våt al-björk-asp-vide mark, delvis vid bäckar
Sv 62 23 o. 27.4 Under Salix acutifolia vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning
Sv 63 [27.4.] Sållning under al-björk o sälg vid vattensamling bakom [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] dynen vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning 27.4
Sv 64 27-28.4 Piltsusj. 300-600 m fr. mynningen. Sållning i myr stackar (Formica rufa). Innehåller bl.a.1ex. Ptilium myrmecophilum o. Neuraphes sp.
Sv: 65 28.4 Vattenhåv i Piltsusj. 400-600 m fr. mynningen
Sv: 66 29.4 Piltsusj. 500 m fr. mynningen under tall- o. något lövruskor i tallskog
Sv: 67 Po29.4 Pogonochaerus? i korsu vid Piltsusj:s mynning övriga arter på sandmark
Sv: 68 2.5 Under sälg o. björk vid vattensamlingar N om dyner vid Ladogas strand (Piltsusj.) (Dytiscidorna i vattensaml.)
Sv: 69 Gumbaritsa 4. (Edelman)
Sv: 70 28.4-2.5. Piltsusj Under asp- o. bjökbar [björkbark?]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet